DZ/CWZ/CZE/EZ/MMC

HAGA ziekenhuis Den Haag

 
Klik op foto of naam voor CV (curriculum vitae) en aandachtsgebieden (subspecialisaties)
 

 

Opleiding
Na de artsenopleiding van 6 jaar, duurt de opleiding Oogheelkunde nog eens 5 jaar.
Hoewel de Oogheelkunde een klein en duidelijk afgebakend vakgebied is, zijn de inzichten in oogziekten en de behandelingsmogelijkheden enorm toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige oogartsen zich zijn gaan subspecialiseren in een bepaald deelgebied binnen de Oogheelkunde.
Sommige oogartsen hebben zich na de opleiding verder geschoold in een bepaald deelgebied. Een aanvullende opleiding in een deelspecialisme wordt een "fellowship" genoemd.
 

 
Biesen, Dr. P.R. van den

Aandachtsgebieden
- netvlies/glasvocht operaties (vitreo-retinale chirurgie)
- medische retina (diabetes mellitus, maculadegeneratie)

Opleiding en werkzaamheden
1982 - 1986:
- opleiding tot oogarts, Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen

1986 - 1995: 
- fellowship vitreo-retinale chirurgie, Oogziekenhuis Rotterdam (1988)
- oogarts, vitreo-retinale chirurgie en medische retina, Academisch Ziekenhuis Maastricht

1995 - 2008:
- oogarts, vitreoretinale chirurgie en medische retina, Univ. Med. Centrum Utrecht

2008 - 2009:
- oogarts, vitreoretinale chirurgie, Oogziekenhuis Rotterdam

2010 - heden:
- oogarts, vitreoretinale chirurgie, Haga Ziekenhuis, Den Haag

Lidmaatschap
- Registratie MSRC (Medische Specialisten Registratie Commissie) en BIG register
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
- Werkgroep Vitreoretinale chirurgie (netvlies- en glasvochtchirurgie)
- Orde van Medische Specialisten (OMS) van KNMG
- FAN Club (Fluorescentie Angiografie club Nederland)
- Club Jules Gonin (Internationale vereniging voor vitreo-retinale chirurgie)
- Faculty European VitreoRetinal Training School

 
Boonman, Dr. Z.F.H.M.

Aandachtsgebieden:

- voorsegmentchirurgie (oa. staaroperaties)
- ooglidchirurgie
- medische retina (maculadegeneratie, diabetes mellitus)
- uveïtis                                            

 

Opleidingen
2000:
- artsexamen aan de Universiteit Utrecht

2000 - 2006:
- opleiding tot Immunoloog aan de Universiteit Leiden,
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Institute for Immunology (LIFI)

- promotie aan de Universiteit Leiden met proefschrift 2006  
 "The influence of intraocular tumors on local and systemic immune systems"

2003  - 2009:
- opleiding tot oogarts aan het Leids Universitair MedischCentrum

2009 - heden:
- oogarts Hagaziekenhuis
 * lid stafmaatschap Hagaziekenhuis
 *voorzitter vakgroep oogheelkunde Hagaziekenhuis                  

Lidmaatschap
- Registratie MSRC (Medisch Specialisten Registratie Commissie) en BIG register
- Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG)
- Vereniging Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS)
- Nederlandse Intraoculaire Implant Club (NIOIC)
- European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
- European Society of Retina Specialists (Euretina)

 
Busch, dr. M.J.W.M.

Aandachtsgebieden:
- voorsegment chirurgie (oa staaroperaties)
- glaucoomspecialist (o.a. glaucoomimplantaten)

Opleiding:
1987:
- Artsexamen, Rijks Universiteit Groningen (1986),
  Arts- assistent chirurgie, Martini Ziekenhuis Groningen (1987)

1988 - 1992:
- Wetenschappelijk medewerker, Interuniversitair Oogheelkundig Instituut 
  Amsterdam. Experimenteel onderzoek naar werking van glaucoommedicamenten,
  gedeeltelijk verricht op het   glaucoomlaboratorium van Pharmacia Uppsala Zweden
  en in de Ocular Pharmacology Dept van Mount Sinai Medical Center New York.
  Proefschrift (1992), Erasmus Universiteit Rotterdam.

1992-1996:
- opleiding oogarts, Erasmus Universiteit Rotterdam

1996-1997:
- oogarts, staflid , Erasmus Universiteit Rotterdam

1997-2012:
- oogarts, Diaconessenhuis Eindhoven (tot 2005) en glaucoomspecialist,
  Catharina Ziekenhuis Eindhoven (tot 2012)

2012-heden:
- oogarts en glaucoomspecialist, Haga Ziekenhuis, Den Haag

Lidmaatschappen:
- Registratie MSRC (Medisch Specialisten Registratie Commissie) en BIG-register
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
- Orde van Medisch Specialisten (OMS)
- Nederlandse Glaucoom Groep (NGG, Nederlandse vereniging voor
  glaucoom en glaucoomchirurgie)
- European Glaucoma Society (EGS, Europese vereniging voor
  glaucoom en glaucoomchirurgie)
- Nederlandse Intraoculaire Implant Club (NIOIC)
- European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESGRS)

 
Ketels, H.B.H.

Aandachtsgebieden
- staaroperaties
- glaucoom
- hoornvliestransplantaties

Opleiding en werkzaamheden
- volgt

Lidmaatschap
- Registratie MSRC (Medische Specialisten Registratie Commissie) en BIG register
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)

 
Kuiper, N.

Aandachtsgebieden
- voorsegmentchirurgie (staaroperaties)
- kinderoogheelkunde (ROP screening)
- glaucoom
- medische retina (diabetes mellitus, maculadegeneratie)

Opleiding en werkzaamheden
1998:
- artsexamen aan Universiteit van Amsterdam

1998:
- poortarts Flevoziekenhuis Almere            

1999:
- assistent oogheelkunde Universiteit van Utrecht

1999 - 2004:
- opleiding tot oogarts aan Leids Universitair Medisch Centrum

2004 - heden:
- algemeen oogarts Hagaziekenhuis


Lidmaatschap
- registratie MSRC ( Medisch Specialisten Registratie Commissie ) en BIG register
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
- Nederlandse Intra Oculaire Implant Club (NIOIC)
- European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
- Werkgroep Tropische Oogheelkunde
- Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid
- Orde van Medisch Specialisten (OMS) van KNMG

 
Kuppens, E.V.M.J.

Aandachtsgebieden
- staaroperaties
- medische retina
- kinderoogheelkunde

Opleiding en werkzaamheden
- volgt

Lidmaatschap
- Registratie MSRC (Medische Specialisten Registratie Commissie) en BIG register
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)

 
Maaijwee, Dr. K.J.M.
Aandachtsgebieden
- voorsegmentchirurgie (o.a. staaroperaties)
- vitreoretinale chirurgie (netvlies- en glasvochtoperaties)

Opleiding en werkzaamheden
xxxx-xxxx:
- studie geneeskunde

xxxx-xxxx:
- opleiding tot oogarts

2014 - heden:
- oogarts HAGA ziekenhuis

Lidmaatschap
- Registratie MSRC (Medische Specialisten Registratie Commissie) en BIG register
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
- Orde van Medische Specialisten (OMS) van KNMG

Presentaties (facultatief)

 

Artikelen (facultatief)

 
Neijzen, A.A.M.

Aandachtsgebieden
- voorsegmentchirurgie (staaroperaties)
- echografie

Opleiding en werkzaamheden
- volgt

Lidmaatschap
- Registratie MSRC (Medische Specialisten Registratie Commissie) en BIG register
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)

 
Sotodeh, M.

Aandachtsgebieden
- staaroperaties

Opleiding en werkzaamheden
- volgt

Lidmaatschap
- Registratie MSRC (Medische Specialisten Registratie Commissie) en BIG register
- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)print deze pagina
 
ga naar boven