Adressen Patientenverenigingen

Adressen Patientenverenigingen

 1. Oogvereniging en De Ooglijn
 2. Diabetesvereniging Nederland
 3. Hoornvlies Patiënten Vereniging HPV
 4. Bartimeus (hulp voor blinden en slechtzienden)
 5. MaculaVereniging Nederland
 6. Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten
 7. Schildklier Organisatie Nederland (SON)
 8. Besnier Boeck/Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
 9. Kunstogen / protheses: adressen
 10. Vereniging Oog in Oog (OIO)
 11. NCB – Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond
 12. NeuroFibromatose vereniging Nederland
 13. Contactgroep Marfan Nederland
 14. Multiple Sclerose Vereniging Nederland
 15. CBR eisen voor slechtzienden
 16. Koninklijke Visio
 17. Low Vision hulpmiddelen
 18. Optical Low Vision Services
 19. Belangenvereniging LOA/LHON
 20. ADOA (autosomale dominante opticus atrofie)

1. Oogvereniging en Ooglijn (netwerkorganisatie van mensen met een visuele beperking)
De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie op het gebied van (leven met) oogaandoeningen. De Oogvereniging a) houdt u op de hoogte van informatie die relevant is voor oogpatiënten (iedere twee weken is er een digitale nieuwsbrief en zes keer per jaar verschijnt het magazine Oog), b) biedt een platform waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en informatie kunnen krijgen en c) komt op voor de belangen van de leden en alle andere Nederlanders die een oogaandoening hebben als het gaat om goede oogzorg en het leven met een oogaandoening.

Bij de Oogvereniging houdt zich bezig met veelvoorkomende oogaandoeningen, waaronder glaucoom en netvliesaandoeningen, maar ook met meer zeldzame aandoeningen zoals LOA (leber’s opticusatrofie) / LHON en PXE (pseudo xanthoma elasticum).

De Oogvereniging is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Glaucoomvereniging, Viziris, DoofBlindenNetwerk, FOVIG, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers en Retina Nederland.

Postbus 2344
T: 030-2992878
E: info@oogvereniging.nl
I: www.oogvereniging.nl

De Ooglijn (vragen over leven met oogaandoening)
T: 030-2945444

2. Diabetesvereniging Nederland
Postbus 470, 3830 AM Leusden,
T: 033-4630566, fax 033-4630930
E: info@dvn.nl
I: www.dvn.nl

3. Hoornvlies Patiënten Vereniging
De HPV is een vereniging voor alle mensen met hoornvliesproblemen. Zij helpt met betrouwbare informatie, advies en ondersteuning, bv op de jaarlijkse Nationale Hoornvliesdag. Verder treedt zij op als balangenbehartiger voor de doelgroep.

Postbus 557, 2300 AN  Leiden
T: 071-5191077; fax 071-5175835
E: info@oogvooru.nl
I: http://www.oogvooru.nl/

4. Bartiméus (hulp voor blinden en slechtzienden)

Algemeen adres hoofdlocatie
Van Renesselaan 30a
T: 088-8899888
E: info@bartimeus.nl
I: www.bartimeus.nl

Bartimeus Deventer:
Mr. H.F. de Boerlaan 38A
(kantoorgebouw De Nieuwe Poort II, 3e etage
7417 DB Deventer
T: 088-8899888

5. MaculaVereniging Nederland
De MaculaVereniging biedt steun en perspectief aan mensen met de oogaandoening macula-degeneratie.Postbus 418, 3500 GA Utrecht
T: 030-2980707
E: info@maculavereniging.nl
I: www.maculavereniging.nl

6. Nationale Vereniging van Sjögrenpatiënten (NVSP)
Bisonspoor 3002 – B505
3605 LT Maarssen
T: 0346 – 556376
E: info@nvsp.nl
I: www.nvsp.nl

7. Schildklier Organisatie Nederland (SON)
Stationsstraat 79G
3811 MH, Amersfoort
T: 085-4891236 (ma/vr 8:30 – 12:30 uur)
I: http://www.graves-patienten.nl

8. Besnier Boeck/Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
postbus 18, 3860 AA Nijkerk
T: 030-2471467
E: info@sarcoidose.nl
I: www.sarcoidose.nl

9. Kunstogen / protheses: adressen
– Haags Kunstogen Laboratorium,
Laan der Meerdervoort 150, 2517 BE Den Haag
Tel: 070-34 512 93 (acryl protheses), info@kunstoog.nl

– Familie Muller Sohne Nederland BV,
Albrechtslaan 16, 1404 AL Bussum,
tel: 035 – 69 503 83
tel via Wiesbaden, Duitsland: 0049611524864 (glazen protheses)

– Frederique Bak, oculariste, Thomsonplein 19, 2565 KV Den Haag, 070-449 08 10 (centraal nummer)
of Ganzenstraat 4, 3815 JD Amersfoort:  www.kunstogen.nl , f.bak@kunstogen.nl
Locaties van aanmetingen: Den Haag, Amsterdam (UMCVU), Harderwijk,
Leeuwarden (MCL), Utrecht (Eyescan)

– Afdeling bijzondere tandheelkunde, poli 20
Tav Dr van der Kuil, tandarts maxillofacilaal prothetist
Medisch Spectrum Twente, Haaksbergerstraat 55,
Postbus 50100, 7500 KA Enschede
tel: 053-4872710

– Contactgroep Mensen met een oogprothese
Nederlandse vereniging van Blinden en Slechtzienden
tel: 030-29 311 41

– Jelmer Remmers Ocularist
locatie: Oedsmawei 24, 9001 ZJ, Grou
locatie:UMC Amsterdam (Orbitacentrum. microphtalmie team, retinoblastoom team)
tel: 06-23476402
www.remmersocularist.nl

10. Vereniging Oog in Oog (OIO)
Vereniging OOG in OOG komt op voor het welzijn en de belangen van mensen met een aandoening zoals anoph-/microphthalmie, en alle mensen met een oogprothese en/of die kijken met één oog. Zij doen dat door voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.
Veldhuizenstraat 75, 1106 DG  Amsterdam
T: 020 696 4706
E: info@ver-ooginoog.nl
I:  http://www.ver-ooginoog.nl/

11. NCB – Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond
De NCB is er voor een volwaardige plaats in samenleving, voor goede ondelinge contacten en ondersteuning voor blinden en visueel beperkten op Christelijke grondslag.
T: 0172 615 883
I:  www.ncb-bond.nl/contact

12. NeuroFibromatose vereniging Nederland
(voorheen: Vereniging Ziekte van Von Recklinghausen Nederland afgekort VZRN)
Gondel 27-37, 8243 CP Lelystad, tel. 0320-227017, Ma t/m vrij van 10.00 tot 19.00 uur
E: info@neurofibromatose.nl
I: www.neurofibromatose.nl

13. Contact Marfan Nederland
postbus 1025, 3860 BA Nijkerk
T: 033-2471048, fax 030-6563677
E: contact@marfansyndroom.nl
I: www.marfansyndroom.nl

14. Multiple Sclerose Vereniging Nederland
Laan van Meerdervoort 51
Postbus 30470, 2500 GL Den Haag
T: 070-3747777
F: 070-3747770
I: www.msvereniging.nl

15. CBR eisen: Auto&Mobiliteit
I: www.auto-mobiliteit.org

16. Koninklijke Visio
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Amersfoortsestraatweg 180
1272 RR Huizen
T: 088-5858585
E: imailto:info@visio.org
I: www.visio.org/nl-nl/home/adressen

17. Low Vision hulpmiddelen

18. Optical Low Vision Services
speciale glazen: iseikonische glazen (tot 9% vergroting), filterlenzen
Loolaan 88, 2271 TP Voorburg
T: 070-3836269

19. Belangenvereniging LOA/LHON
LOA = Leber’s opticus atrofie
LHON= Lebers hereditaire opticus atrofie
Postadres: Palissanderstraat 14, 5037 JN Tilburg
T: 06-20636220
E: belangenvereniging.loa@gmail.com
I: www.belangenverenigingloa.com

20. Autosomale dominante Opticus Atrofie (ADOA)
Cure ADOA Foundation
Burgemeester Zahnweg 47, 3267 AB, Goudswaard
T: 06-57276427
E: info@adoa.eu
I: www.adoa.eu

error: Niets van deze website mag worden gekopieerd
Scroll naar boven