CBR-Keuringseisen gezichtsvermogen

CBR-Keuringseisen gezichtsvermogen

Inhoudsopgave:

 1. keuringseisen: rijbewijzen
 2. AutO-Mobiliteit (monoculair bioptische telescoop systeem) die niet voldoen aan de reguliere eisen maar in aanmerking komen voor een eventueel telescoop systeem

De oogarts zal bij een rijbewijskeuring een uitgebreid oogheelkundig onderzoek verrichten. U kunt zich, behalve telefonisch, ook on-line aanmelden.

De keuringseisen kunnen opgesplitst worden in:

 1. burgerlijk overheidspersoneel (politie, brandweer)
 2. defensie (landmacht, luchtvarenden, marechaussee)
 3. luchtvaart (beroeps-, verkeers-, privevlieger)
 4. scheepvaart
 5. spoorverkeer
 6. rijbewijzen

Enkele opmerkingen vooraf:
– in Nederland bestaan er geen categorieën A1, B1, C1, C1+E, D1 of D1+E
– een intra-oculaire lens (kunstlens) wordt niet als een correctieve lens beschouwd.
– groep 1: categorie A (motorvoertuigen op 2-3 wielen), B (personenauto’s) en B+E (aanhangers)
– groep 2: categorie C (vrachtauto’s), D (autobussen) en C/D+E (zware aanhangers/opleggers)
– De informatie over de rijbewijskeuring is voor leken niet gemakkelijk te interpreteren.

Op de website van de beroepsgroep staan alle eisen vermeld voor:
– groep 1 (mortorvoertuigen op 2-3 wielen, personenauto’s)
– groep 2 (vrachtauto’s, autobussen al of niet met zware aanhangers en opleggers)

Voor alle eisen –> zie website NOG  

AutO-Mobiliteit (monoculair bioptische telescoop systeem)
De bioptische telescoop is een kleine monoculaire telescoop die bovenin het rechter- of linker brillenglas geplaatst wordt. De telescoop is nuttig voor waarneming op afstand waarbij de vergroting 2 tot 4 keer is. De gebruiker kijkt het grootste deel van de tijd door de normale brillenglazen. Een kortdurende knikbeweging volstaat om via de telescoop de essentiele informatie op afstand waar te nemen (zie www.auto-mobiliteit.org).

Wie komen in aanmerking voor het rijden met het bioptische telescoop systeem?
De criteria waaraan de kandidaten dienen te voldoen zijn:

 • bij een verminderde gezichtsscherpte geldt:
  • een gezichtsscherpte met 2 ogen tezamen (evt gecorrigeerd), is minder dan 0.50 en ten minste 0.16
  • de gezichtsscherpte bij het kijken door de telescoop is tenminste 0.50
  • de kandidaat is niet het volledige gezichtsvermogen kwijtgeraakt in 1 oog of gebruikt slechts 1 oog
  • afwezigheid van overige hinderlijke oogheelkundige afwijkingen met betrekking tot verkeersdeelname
 • bij een afwijkend gezichtsveld geldt:
  • de binoculaire visus (gezichtsscherpte met beide ogen tezamen) is tenminste 0.50
  • de horizontale breedte van het gezichtsveld is < 140 graden, inclusief homonieme hemianopsie
 • een geslaagde rijtest en voldoende training door het CBR erkend trainingscentrum voor autorijden (Visio, www.visio.org) met een bioptische telescoop. Na afronding van de training AutO-Mobiliteit bij Visio is een geselecteerde rijschool verantwoordelijk voor het aanleren van de rijvaardigheden. Deelname geeft geen garantie tot het daadwerkelijk behalen van het rijbewijs
 • algemeen:
 • voorafgaand aan de training is door een oogarts beoordeeld wat de oorzaak, prognose en de stabiliteit van de lage gezichtsscherpte is
 • de rijbevoegdheid beperkt zich tot het rijden bij daglicht (vanaf 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsopgang), voor privé-gebruik en in een voertuig met een automatische schakeling.
 • er moet sprake zijn van een stabiele oogheelkundige situatie in het afgelopen half jaar, met het vooruitzicht dat deze situatie in de toekomst stabiel blijft.
Scroll naar boven