Diabetes (suikerziekte): fotogalerij oogafwijkingen

Diabetes (suikerziekte): fotogalerij oogafwijkingen

Alle foto’s zijn afkomstig van patiënten uit het Oogcentrum Deventer ziekenhuis. Hierop zit een copyright

Raadpleeg evt andere folders over diabetes

  • overzichtsfolder over suikerziekte en oogafwijkingen → zie folder diabetes
  • laserbehandelingen bij diabetes  →  lees verder
  • overzicht van behandelingen (algemeen, oogheelkundig) →  lees verder
  • vele netvliesfoto’s van de verschillende stadia van DRP → deze folder
  • de classificatie/indeling van diabetes en netvliesafwijkingen (DRP) →  lees verder
  • algemene aspecten DM (algemeen, type 1-2, klachten, lichamelijke complicaties) → lees verder
  • folder “hoe vaak komt diabetes voor” → lees verder
  • folder “risicofactoren voor het krijgen van oogcomplicaties bij diabetes” → lees verder
  • folder “wanneer en hoe vaak is oogcontrole nodig” → lees verder

Het oog
– links: vooraanzicht oog.
– rechts: dwarsdoorsnede door het oog. De foto’s hierna zijn van het netvlies genomen.

Fundusfoto’s (netvliesfoto’s): geen diabetische retinopathie (geen netvliesafwijkingen)
– papil (= oogzenuw). Dit is de ronde schijf met in- en uittredende bloedvaten.
– macula (= gele vlek). Dit is het gebied waar we scherp mee zien.
 

Fundusfoto’s (netvliesfoto’s): geringe non-proliferatieve diabetische retinopathie
– microaneurysmata (= locale verwijding van de kleine bloedvaatjes of haarvaten) en
– dot-hemorrhagieën (= kleine puntvormige bloedinkjes)
  

Fundusfoto’s (netvliesfoto’s): matige non-proliferatieve diabetische retinopathie
– microaneurysmata (rode puntjes)
– dot-hermorrhagieën (puntbloedinkjes)
– harde exsudaten (gelige plekjes: dit zijn vetbestanddelen die uit bloedvaten gelekt zijn)
  

Fundusfoto (netvliesfoto’s): matige non-proliferatieve DRP en diabetisch maculaoedeem
links: dot en blot-hemorhagieën (punt- en inktvlek-bloedingen) met oude laserlittekens (bruinig van kleur)
rechts: microaneurysmata (rode stipjes) en dot-hemorhagieën (puntvormige bloedinkjes) met harde exsudaten (= gele vlekjes).
  

Fundusfoto’s (netvliesfoto’s): matige/ernstige non-proliferatieve diabetische retinopathie
links: retinopathie met harde exsudaten (gelige vlekjes, lekkage vetten) en dot- en blot-hemorrhagieën (puntvormige en inktvormige bloedingen).
rechts: diverse microaneurysmata en dot-hemorrhagieën (puntvormige bloedinkjes).
  

Niet-high risk-PDRP (proliferatieve diabetische retinopathie)
links: fundusfoto waarbij enkele puntvormige bloedinkjes (dot-hemorrhagieën) zichtbaar zijn. De afwijkingen lijken mee te vallen.
rechts: een kleurstoffoto (FAG) van hetzelfde oog laat echter veel meer afwijkingen zien: diverse geringe lekkageplekken (wit), naast een duidelijke lekkage vanuit een neovascularisatie (bloedvatnieuwvorming) op de oogzenuw (witte pluim naar boven).
  

Fundusfoto’s: proliferatieve DRP (diabetische retinopathie)
links: nieuwe bloedvaatjes rondom de oogzenuw (proliferaties); diverse micro-aneurysmata en puntbloedingen (dot-hemorrhagieën.
rechts: een bloedspiegel onderin (dit is een glasvochtbloeding, net vóór het netvlies); de gele vlekken zijn vetneerslagen (harde exsudaten).
  

Fundusfoto (netvliesfoto) en FAG (kleurstoffoto): non-high-risk proliferatieve diabetische retinopathie
links: enkele puntvormige bloedingen, beeld lijkt mee te vallen.
rechts: op de FAG blijken aan de rechter zijde gebieden aanwezig te zijn zonder bloedvaten; tevens een lekkage gebied aan de onderzijde (neovascularisatie of bloedvatnieuwvorming).
  

Fundusfoto’s (netvliesfoto’s): High-risk PDRP (proliferatieve diabetische retinopathie)
links: fibrotische strengen vanuit de papil (oogzenuw) naar boven toe, het centrum van het oog (gele vlek, macula) ziet er verder rustig uit. Tevens lasercoagulaten (laserpuntjes) zichtbaar.
rechts: ernstige neovascularisaties (bloedvatnieuwvorming) over het grootste deel van het netvlies (de neovascularisaties groeien tussen het netvlies en de achterste glasvochtmembraan): de behandeling bestaat uit een vitrectomie (glasvochtoperatie).
  

Fundusfoto’s (netvliesfoto’s):  (zeer) ernstige proliferatieve diabetische retinopathie
links: glasvochtbloeding en vele bloedingen in het netvlies.
rechts: grote bloeding in het glasvocht vóór de macula (gele vlek).
  

Fundusfoto’s (netvliesfoto’s): diabetisch maculaoedeem
– links: vóór laserbehandeling -> harde exsudaten (gele vlekjes) door lekkage uit bloedvaatjes.
– rechts: ná een laserbehandeling (hetzelfde oog) zijn de exsudaten verdwenen.
  

links: overzichtsfoto met bloedinkjes en harde exsudaten (gelige vlekken).
rechts: detailopname met microaneurysmata / dot-hemorhagieën met lekkage van vetten (harde exsudaten).
  

Fundusfoto’s: diabetisch maculaoedeem
links: in het centrum van het netvlies bevinden zich vele dot- en blot hemorrhagieen (punt- en inktvormige bloedingen), harde exsudaten (gelige neerslagen door lekkage van vetten uit bloedvaten) en macula-oedeem (veel vocht onder de gele vlek zoals zichtbaar was op de FAG of contrastfoto).
rechts: Ivm het forse macula-oedeem werd de patient eerst behandeld met een intravitreale kenacort-injectie (een medicijn dat in het oog wordt geinjecteerd, zie folder op website www.oogartsen.nl). Hierna vond een focale (pleksgewijze) laserbehandeling plaats. De grijzige puntjes zijn de lasercoagulaten. De lekkageplekken zijn aanzienlijk verminderd en is het netvlies is rustiger geworden. Het gezichtsvermogen nam toe van 0.1 naar 0.5
  

Fundusfoto (netvliesfoto) en FAG (kleurstoffoto): diabetisch maculaoedeem
– links: neerslagen van vetbestanddelen (harde exsudaten) naast de gele vlek (macula) door bloedvatlekkage.
– rechts: op de kleurstoffoto (FAG) is zichtbaar waar deze lekkage plaatsvindt. Dit lekkagegebied wordt met laserstralen behandeld.
  

FAG (kleurstofonderzoek): Ischemische diabetische maculopathie
links: bij het kleurstofonderzoek (FAG) blijkt in het centrum van het oog, de gele vlek (macula), nauwelijks bloedvaten aanwezig te zijn. Dit is niet met laser te behandelen.
rechts: bij het kleurstofonderzoek (FAG) blijkt de buitenste rand van het netvlies (linker deel van de foto) ook weinig bloedvaten te bevatten (deze zijn door de suikerziekte uitgevallen).
  

Fundusfoto (netvliesfoto) en FAG (kleurstofonderzoek): matige diabetische retinopathie
links: diverse microaneurysmata (uitstulping van bloedvaatjes) en dot-hemorrhagieën (puntbloedinkjes).
rechts: de witte puntjes zijn de microaneurysmata die gevuld zijn met kleurstofvloeistof.
  

Fundusfoto (netvliesfoto) en FAG (kleurstoffoto): diabetisch maculaoedeem
links: Een cirkel van harde exsudaten (gelige vlekjes = lekkage van vetbestanddelen uit de bloedbaan), bloedingen.
rechts: Op de kleurstoffoto ziet men de lekkage plekken, die de gele exsudaten veroorzaken (wittige gebieden met kleurstoflekkage).
  

Fundusfoto (netvliesfoto) en FAG (kleurstoffoto): Diabetisch maculaoedeem
links: kleine harde exsudaatjes (geel) in het centrum (macula); aan de randen van de foto zijn lasercoagulaten zichtbaar.
rechts: op het FAG blijkt enorme lekkage van kleurstof aanwezig te zijn in het gehele centrum van het netvlies (het contrast is vrijwel verdwenen uit de grotere bloedvaten).
  

Oogonderzoek: funduscopie, biomicroscopie
Het inwendige deel van het oog (netvlies) wordt met behulp van een spleetlamp (microscoop) en een vergrootlens beoordeeld.

Funduscopie: beoordeling netvlies
Het inwendige deel van het oog (o.a. het netvlies) wordt beoordeeld met een hoofdlamp en een vergrootglas

error: Niets van deze website mag worden gekopieerd
Scroll naar boven