Het losmaken van het glasvocht dmv een injectie ocriplasmine

Het losmaken van het glasvocht dmv een injectie ocriplasmine

Ocriplasmin

Sinds kort is het middel Ocriplasmine (microplasmine) in de VS op de markt gekomen. Naar verwachting zal dit middel later dit jaar ook in Nederland beschikbaar zijn. Dit middel wordt in het oog geinjecteerd en dient ervoor om het glasvocht los te maken van het netvlies.

Bij bepaalde aandoeningen, zoals het vitreomaculaire tractie syndroom en maculagaten, speelt het achterste glasvocht een cruciale rol. Door een abnormale spanning vanuit het glasvocht op het centrale netvlies (de gele vlek) kan er een gat of abnormale trekkrachten ontstaan. Hierdoor wordt de gezichtsscherpte minder en ontstaat een vertekend beeld.
De behandeling bestaat uit het opheffen van deze trekkrachten van het glasvocht d.m.v. een glasvochtoperatie (vitrectomie).

Bij een injectie in het oog met ocriplasmine kunnen de verbindingen tussen het achterste glasvocht en het netvlies oplossen. Hierdoor nemen de trekkrachten af. Bij bovengenoemde aandoeningen kan ocriplasmine bij een deel van de patienten positief werken op het herstel van de aandoening. De kans op herstel na een injectie is 4-6x groter dan zonder injectie (het spontane beloop). Indien dit middel niet werkt, zal alsnog een glasvochtoperatie moeten plaatsvinden.

Bij een injecties blijft het glasvocht in het oog. Troebelingen in het oog kunnen niet worden opgelost met dit middel. Indien deze troebelingen te storend zijn, kan een glasvochtoperatie worden overwogen.

zie folders op de site:
maculagat, vitreomaculaire tractie, troebelingen / flitsen.

 

kenacort2
error: Niets van deze website mag worden gekopieerd
Scroll naar boven