DZ/CWZ/CZE/EZ/MMC

Adressen van Patientenverenigingen & Instanties

 1. Oogvereniging en De Ooglijn 
 2. Diabetesvereniging Nederland
 3. Hoornvlies Patiënten Vereniging HPV
 4. Bartimeus (hulp voor blinden en slechtzienden, Deventer)
 5. Macula Vereniging Nederland
 6. Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten
 7. Schildklier Organisatie Nederland (SON)
 8. Besnier Boeck/Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
 9. Kunstogen / protheses: adressen
 10. OIO  Vereniging Oog in Oog
 11. NCB - Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond
 12. NeuroFibromatose vereniging Nederland
 13. Contactgroep Marfan Nederland
 14. Multiple Sclerose Vereniging Nederland
 15. Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
 16. CBR eisen voor slechtzienden
 17. Koninklijke Visio
 18. Low Vision Ergra
 19. Optical Low Vision Services

Oogvereniging en Ooglijn(netwerkorganisatie van mensen met een visuele beperking)
De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie op het gebied van (leven met) oogaandoeningen. De Oogvereniging a) houdt u op de hoogte van informatie die relevant is voor oogpatiënten (iedere twee weken is er een digitale nieuwsbrief en zes keer per jaar verschijnt het magazine Oog), b) biedt een platform waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en informatie kunnen krijgen en c) komt op voor de belangen van de leden en alle andere Nederlanders die een oogaandoening hebben als het gaat om goede oogzorg en het leven met een oogaandoening.

Bij de Oogvereniging houdt zich bezig met veelvoorkomende oogaandoeningen, waaronder glaucoom en netvliesaandoeningen, maar ook met meer zeldzame aandoeningen zoals LOA (leber's opticusatrofie) / LHON en PXE (pseudo xanthoma elasticum).

De Oogvereniging is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Glaucoomvereniging, Viziris, DoofBlindenNetwerk, FOVIG, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers en Retina Nederland.

Postbus 2344
T: 030-2992878
E: info@oogvereniging.nl
I: www.oogvereniging.nl

De Ooglijn (vragen over leven met oogaandoening)
T: 030-2945444

Diabetesvereniging Nederland
Postbus 470, 3830 AM Leusden,
T: 033-4630566, fax 033-4630930
E: info@dvn.nl
I: www.dvn.nl

Hoornvlies Patiënten Vereniging
De HPV is een vereniging voor alle mensen met hoornvliesproblemen. Zij helpt met betrouwbare informatie, advies en ondersteuning, bv op de jaarlijkse Nationale Hoornvliesdag. Verder treedt zij op als balangenbehartiger voor de doelgroep.

Postbus 557, 2300 AN  Leiden
T: 071-5191077; fax 071-5175835
E: info@oogvooru.nl
I: http://www.oogvooru.nl/

Bartimeus (hulp voor blinden en slechtzienden Deventer)
Pikeursbaan 15, 7411 GT Deventer;
T:  0570-661800
I: www.bartimeus.nl

 Macula Vereniging Nederland
De MD Vereniging biedt steun en perspectief aan mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie
Postbus 2034, 3500 GA Utrecht
T: 030-2980707
F: 030-2932544
E: mailto:mdvereniging@sb-belang.nl
I: http://www.mdvereniging.nl

Nationale Vereniging van Sjögrenpatiënten (NVSP)
Postbus 4, 3980 CA Bunnik, Stationsweg 16
T: 0900-2020030
E: info@nvsp.nl
I: www.nvsp.nl

Schildklier Organisatie Nederland (SON)
Stationsstraat 79G
3811 MH, Amersfoort
T: 085-4891236 (ma/vr 8:30 - 12:30 uur)
I: http://www.graves-patienten.nl

Besnier Boeck/Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
postbus 18, 3860 AA Nijkerk
T: 030-2471467
E: info@sarcoidose.nl
I: www.sarcoidose.nl

Kunstogen / protheses: adressen
- Haags Kunstogen Laboratorium,
  Laan der Meerdervoort 150, 2517 BE Den Haag
  Tel: 070-34 512 93 (acryl protheses), info@kunstoog.nl

- Familie Muller Sohne Nederland BV,
  Albrechtslaan 16, 1404 AL Bussum,
  tel: 035 - 69 503 83
  tel via Wiesbaden, Duitsland: 0049611524864 (glazen protheses)

- Frederique Bak, oculariste, Thomsonplein 19, 2565 KV Den Haag, 070-449 08 10 (centraal nummer)
   of Ganzenstraat 4, 3815 JD Amersfoort:  www.kunstogen.nl , f.bak@kunstogen.nl
   Locaties van aanmetingen: Den Haag, Amsterdam (UMCVU), Harderwijk,
   Leeuwarden (MCL), Utrecht (Eyescan)

- Afdeling bijzondere tandheelkunde, poli 20
  Tav Dr van der Kuil, tandarts maxillofacilaal prothetist 
  Medisch Spectrum Twente, Haaksbergerstraat 55,
  Postbus 50100, 7500 KA Enschede
  tel: 053-4872710

- Contactgroep Mensen met een oogprothese
  Nederlandse vereniging van Blinden en Slechtzienden
  tel: 030-29 311 41

- Jelmer Remmers Ocularist
  locatie: Oedsmawei 24, 9001 ZJ, Grou
  locatie:UMC Amsterdam (Orbitacentrum. microphtalmie team, retinoblastoom team)
  tel: 06-23476402
  www.remmersocularist.nl

OIO  Vereniging Oog in Oog
Vereniging OOG in OOG komt op voor het welzijn en de belangen van mensen met een aandoening zoals anoph-/microphthalmie, en alle mensen met een oogprothese en/of die kijken met één oog. Zij doen dat door voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.
Veldhuizenstraat 75, 1106 DG  Amsterdam
T: 020 696 4706
E: info@ver-ooginoog.nl
I:  http://www.ver-ooginoog.nl/

NCB - Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond
De NCB is er voor een volwaardige plaats in samenleving, voor goede ondelinge contacten en ondersteuning voor blinden en visueel beperkten op Christelijke grondslag.
T: 0172 615 883
I:  www.ncb-bond.nl/contact

NeuroFibromatose vereniging Nederland
(voorheen: Vereniging Ziekte van Von Recklinghausen Nederland afgekort VZRN)
Gondel 27-37, 8243 CP Lelystad, tel. 0320-227017, Ma t/m vrij van 10.00 tot 19.00 uur
E: info@neurofibromatose.nl
I: www.neurofibromatose.nl

Contact Marfan Nederland
postbus 1025, 3860 BA Nijkerk
T: 033-2471048, fax 030-6563677
E: contact@marfansyndroom.nl
I: www.marfansyndroom.nl

Multiple Sclerose Vereniging Nederland
Laan van Meerdervoort 51
Postbus 30470, 2500 GL Den Haag
T: 070-3747777
F: 070-3747770
I: www.msvereniging.nl

CBR eisen: Auto&Mobiliteit
I: www.auto-mobiliteit.org

Koninklijke Visio
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Amersfoortsestraatweg 180
1272 RR Huizen
T: 088-5858585
E: imailto:info@visio.org
I: www.visio.org/nl-nl/home/adressen

Low Vision Ergra
Postbus 2062, 3500 GB Utrecht
T: 070-3114070
I: www.ikwilbeterzien.nl

Optical Low Vision Services
speciale glazen: iseikonische glazen (tot 9% vergroting), filterlenzen
Loolaan 88, 2271 TP Voorburg
T: 070-3836269Deze folder is eigendom van www.oogartsen.nl, afkomstig van het Deventer ziekenhuis, CWZ (Nijmegen), Catharina ziekenhuis (Eindhoven), MMC (Veldhoven), Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (Tilburg), Albert Schweitzer (Dordrecht), Rijnstate (Arnhem), Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp, Leiden), Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen);  copyright. Voor de aandachtsgebieden van oogartsen, zie aandachtsgebieden (subspecialisaties)Motion Milon Raalte

print deze pagina
 
ga naar boven