DZ/CWZ/CZE/EZ/MMC

Scheur in het vaatvlies, kneuzing van het netvlies

Inhoudsopgave

Door een ongeval kan een stomp oogletsel ontstaan. De verschillende structuren die aangedaan kunnen zijn, worden beschreven in de folder " trauma / ongeval"  onder noemer " Het Oog".
In deze folder worden de afwijkingen beschreven die het achterste deel van het oog betreffen

Commotio retinae
Bij een stomp letsel kan de retina (netvlies) gekneusd raken (commotio retinae). Hierdoor ontstaat er een ophoping van vocht in het netvlies waardoor het netvlies een bleek of wittig aspect krijgt (Berlins oedeem,  genoemd naar oogarts Berlin in 1873). Met behulp van scans is te zien dat er schade is aan het netvlies (onderbreking van de fotoreceptor buitensegmenten, oedeem van de Mullerse en ganglioncellen, fotoreceptor degeneratie). Men kan onderscheid maken in: 

links: het centrale deel van het netvlies van een patient na een trauma (normaal aspect)
rechts: hetzelfde oog: de rand van het netvlies vertoont Berlin's oedeem

een normaal netvlies kneuzing van netvlies 

Netvliesscheur
Ook kan er een netvliesscheur ontstaan (meestal aan de randen van het netvlies) waardoor er kans is op een netvliesloslating. Dit kan worden veroorzaakt door de zijwaartse beweging van de oogbol tijdens het ongeval. Een netvliesscheur wordt behandeld d.m.v. laser; een netvliesloslating wordt behandeld d.m.v. een operatie (zie aparte folders bij "Glasvocht en Netvlies"). 

Glasvochtbloeding
Door het trauma kunnen ook bloedvaten beschadigd raken waardoor een glasvochtbloeding kan ontstaan (een bloeding in de ooggelei). Dit kan gepaard gaan met een netvliesscheur (zie aparte folder glasvochtbloeding). Hierdoor kan men wazig gaan zien. Indien de oogarts het netvlies niet kan beoordelen doordat de glasvochtbloeding ervoor zit, kan echografisch onderzoek worden verricht (zie folder "Echografie").

Choroidea ruptuur (scheur in vaatvlies)
Het buitenste laagje van het netvlies is het pigmentblad (RPE) en de membraan van Bruch. Onder het netvlies bevindt zich het vaatvlies (choroidea). Een choroidea ruptuur is een scheur in het vaatvlies, de membraan van Bruch en het RPE. De rupturen kunnen direct (aan de zijde van de klap) of indirect (de tegenovergestelde zijde) aanwezg zijn. Een scheur in het vaatvlies komt minder vaak voor maar  treedt echter meestal op achterin (middenin) het oog (i.t.t. een netvliesscheur die vaak aan de randen ontstaat) waardoor de gele vlek of oogzenuw beschadigd kan raken.

Een verse scheur kan aanvankelijk nog niet zichtbaar zijn omdat het gedeeltelijk gemaskeerd wordt door bloed onder het netvlies (subretinaal bloed). Dit subretinaal bloed kan zich verplaatsen in de glasvochtruimte (glasvocht- en subhyaloidale bloeding). Na weken tot maanden lost het bloed op en worden de witte, verticale breuklijnen zichtaar. De witte kleur is de onderliggende, blootliggende laag (harde oogrok of sclera).
De scheur loopt nogal eens door de gele vlek (macula) en concentrisch rondom de oogzenuw. Door beschadiging van de gele vlek (macula) kan ernstig verlies van het zicht optreden. 
De prognose wbt herstel van het gezichtsvermogen is slecht als de scheur door de gele vlek loopt. Een behandeling is helaas niet mogelijk.

Zelden treedt een late complicatie op: bloedvatnieuwvorming (broze bloedvaatjes, choroidale neovascularisatie genoemd)

Hier ziet u een voorbeeld van een choroidea-ruptuur van het vaatvlies (witte / bleke lijn)
- links: door de gele vlek
- rechts:rond de oogzenuw

  

Hier ziet u een voorbeeld van een choroidea-ruptuur van het vaatvlies (witte / bleke lijn)

- links: choroidea-ruptuur, net naast de gele vlek
- rechts: door de gele vlek. Hierbij is het vaatvlies en netvlies beschadigd met littekenvorming
             na een oorlogstrauma (bom; explosie door een bom, Kroatie)
choroidea ruptuur, scheur vaatvlies na ongeval     

 Deze folder is eigendom van www.oogartsen.nl, afkomstig van het Deventer ziekenhuis, CWZ (Nijmegen), Catharina ziekenhuis (Eindhoven), MMC (Veldhoven), Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (Tilburg), Albert Schweitzer (Dordrecht), Rijnstate (Arnhem), Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp, Leiden), Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen);  copyright. Voor de aandachtsgebieden van oogartsen, zie aandachtsgebieden (subspecialisaties)Motion Milon Raalte

print deze pagina
 
ga naar boven