DZ/CWZ/CZE/EZ/MMC

Naar binnen gedraaid onderooglid: entropion

Inhoudsopgave:

Wat is een entropion?
Een entropion is een naar binnen gedraaide rand van het onderooglid. De oogharen rollen met het onderooglid mee naar binnen toe. Hierdoor kunnen de oogharen tegen het hoornvlies aan schuren en het hoornvlies beschadigen. Soms is het entropion niet continu aanwezig maar rolt het onderooglid pas naar binnen bij het dichtknijpen van de oogleden.
Voor meer informatie over de bouw en functie van de oogleden → zie folder bouw/functie.

naar binnen gedraaid onderooglid      naar binnen gedraaid onderooglid naar binnen gedraaid ooglid

Klachten
Soms veroorzaakt dit maar weinig klachten; de afwijking hoeft dan niet per se gecorrigeerd te worden. Maar meestal krassen de naar binnen gedraaide haren van het onderooglid langs het hoornvlies waardoor pijn, irritatie, roodheid, last van het licht en een zandgevoel ontstaan. Door de krassende haren kan het hoornvlies beschadigd raken, waardoor het zien blijvend kan verslechteren. Het is raadzaam om de afwijking te corrigeren indien deze klachten aanwezig zijn.
Oorzaken
Er zijn verschillende vormen van entropion; een entropion kan veroorzaakt worden door:

 1. leeftijd ("involutioneel entropion"): een entropion van het onderooglid is in verreweg de meeste gevallen het  gevolg van veroudering van de weefsels van het onderooglid, waardoor zowel in horizontale als verticale richting verslapping optreedt. Bij een horizontale verslapping is er teveel ooglid aanwezig (horizontale laxiteit). De verticale verslapping van het ooglid ontstaat doordat de spier, die het onderooglid naar beneden trekt (of naar buiten draait), uitgerekt is. Dit noemen we een "desinsertie van de onderooglidretractoren". Verder is vaak een enopthalmus aanwezig (oog staat iets meer in de oogkas) door vermindering van vetweefsel in de oogkas bij het ouder worden. Door deze factoren kan het ooglid gemakkelijk naar binnen draaien.
 2. littekens ("cicatrieel entropion"): in zeldzame gevallen kan een etropion veroorzaakt worden door verlittekening van de weefsels aan de binnenzijde van het onderooglid. Deze verlittekening komt  voor bij bepaalde oogziekten en chemische verbrandingen.
 3. krampachtig knijpen ("spastisch entropion"): deze situatie ontstaat als een patiënt, die aanleg heeft voor een entropion, extra gaat knijpen met de oogleden, bijv. door oogirritatie.
 4. aangeboren afwijking ("congenitaal entropion"): dit komt zeer zelden voor.

     spastisch entropion

Onderzoek
Bij het oogonderzoek worden de volgende aspecten beoordeeld

Operatieve correctie van het involutioneel entropion
De operatieve correctie wordt bepaald door de oorzaak van het entropion. Hier beschrijven we de operatietechniek van de meest voorkomende vorm van entropion, namelijk het "involutionele entropion". De volgende behandelingen zijn mogelijk:

Wanneer het entropion het gevolg is van veroudering kan het verholpen worden door zowel de horizontale als de verticale slapte van het onderooglid te corrigeren. De horizontale slapte wordt gecorrigeerd door het ooglid in de buitenste ooghoek strakker te zetten (inkorten of verwijderen van een stukje ooglid). De verticale slapte wordt gecorrigeerd door een snee onder de ooglidrand te maken en via deze snee de spier, die het onderooglid naar buiten draait ("de onderooglid retractoren"), strakker te zetten met behulp van hechtingen. Ook door het gemaakte litteken in het onderooglid wordt het entropion extra gecorrigeerd.

De operatietechniek, het lateraal inkorten met everterende hechtingen (laterale blok excisie), wordt het meest toegepast in onze kliniek. De operatie vindt plaats in een poliklinische setting. Het wordt onder plaatselijke verdoving verricht en duurt ongeveer 30 minuten. De operatietechniek ziet er schematisch als volgt uit:

Bij een entropion door littekenvorming ("cicatrieel entropion") kan een wigexcisie soms uitkomst bieden. Bij een wigexcisie wordt een 5-hoek uit het ooglid verwijderd waarna de wondranden worden gesloten met hechtingen.
         wigexcisie

Bloedverdunners
Bij ooglidcorrecties worden bloedverdunners bij voorkeur gestopt om de kans op (na)bloedingen te verkleinen. De medicijnen moet tijdig voor de operatie worden gestopt: ascal/acetylsalicylzuur 7-10 dagen, marcoumar 7 dagen, sintrom (acenocoumarol) 5 dagen. Of tijdelijk staken veroorloofd is, dient u dit wel eerst te overleggen met uw huisarts of de specialist die deze bloedverdunners heeft voorgeschreven. Indien de bloedverdunners niet mogen worden gestopt, dan dient u dit met de oogarts te overleggen.

Resultaten
Het succespercentage van de ingreep ligt ruim boven de 90%. Het litteken onder het ooglid is vrijwel niet zichtbaar meer na enkele weken. De klachten zoals irritatie, tranen, roodheid e.d. verdwijnen meestal vrij spoedig. Het is niet altijd mogelijk om een tranend oog te verhelpen.

Complicaties en bijwerkingen
Hoewel elke ingreep risico's kent, komen deze bij een entropioncorrectie weinig voor:

 1. bloeduitstorting: meestal is het onderooglid tijdelijk wat rood door een bloeduitstorting; dit trekt geleidelijk aan weg.
 2. afscheiding: tijdens de eerste week na de operatie komt er wat afscheiding uit het oog. Dit is ingedroogd wondvocht uit de wond in de buitenooghoek. Het is dus niet iets om u zorgen over te maken en het wijst niet op infectie. (Infectie komt na deze operatie vrijwel nooit voor). Voorzichtig deppen met lauw water is voldoende om afscheiding en korsten te verwijderen.
 3. gevoeligheid: soms blijft de buitenooghoek de eerste weken na de operatie gevoelig. Dit wordt geleidelijk minder.
 4. overcorrectie: bij 2% van de geopereerde patiënten ontstaat een overcorrectie, wat betekent dat het ooglid na de operatie te ver naar buiten gekanteld staat. Meestal geneest dit binnen 6 weken spontaan. Mocht dat niet zo zijn dan is een aanvullende operatie nodig.
 5. zwelling: soms ontwikkelt zich een zwelling in de ooghoek als reactie op de hechtmaterialen. Meestal geneest dit spontaan, anders kan de afwijking met een kleine ingreep worden verwijderd.

Indien u vragen heeft over deze aandoening kunt u die altijd stellen aan uw behandelend oogarts.

Animatiefilm (Engels)




Deze folder is eigendom van www.oogartsen.nl, afkomstig van het Deventer ziekenhuis, CWZ (Nijmegen), Catharina ziekenhuis (Eindhoven), MMC (Veldhoven), Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (Tilburg), Albert Schweitzer (Dordrecht), Rijnstate (Arnhem), Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp, Leiden), Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen);  copyright. Voor de aandachtsgebieden van oogartsen, zie aandachtsgebieden (subspecialisaties)Motion Milon Raalte

print deze pagina
 
ga naar boven