DZ/CWZ/CZE/EZ/MMC

Refractiechirurgie: wie is wel of niet geschikt

Inhoudsopgave:

Inleiding
Om scherp te zien is het nodig dat lichtstralen uit de buitenwereld precies op het netvlies van het oog samenvallen. Het brekend systeem in het oog bestaat uit het hoornvlies en de ooglens in het oog. Indien de lichtstralen of beelden uit de buitenwereld niet precies samenvallen op het netvlies, is er sprake van een refractie- of brekingsafwijking. Refractie-afwijkingen kunnen bestaan uit bijziendheid, verziendheid, cylindrische afwijkingen of ouderdomsverziendheid (presbyopie).
Refractiechirurgie wil zeggen dat door middel van een operatieve ingreep de refractieafwijking permanent wordt gecorrigeerd met als doel onafhankelijker te worden van een bril of contactlenzen. Voor een overzicht van alle refractieve behandelingsmogelijkheden, zoals ooglaserbehandelingen en implantlenzen, met animatiefilms → zie folder overzicht behandelingen.

Voorwaarden voor een refractieve behandeling?
Er zijn algemene richtlijnen opgesteld door de beroepsgroep waaraan moet worden voldoen wil men in aanmerking komen voor refractieve behandelingen.

Wanneer is een refractie chirurgische behandeling niet mogelijk?
Niet iedereen is geschikt voor een refractieve behandeling. De behandeling is niet mogelijk (absolute contra-indicaties genoemd), wanneer u bepaalde aandoeningen heeft die een goed herstel van het oog belemmeren. Voorbeelden zijn:

Ook wordt refractiechirurgie bij voorkeur niet verricht bij mensen met:

Tijdens een vooronderzoek wordt bekeken en besproken welke behandeling voor u mogelijk is.

De Excimer Laserbehandeling kan zinvol zijn indien:

Verwachtingen, leesbril
Bij refractiechirurgie wordt de brilsterkte op afstand gecorrigeerd. De kans dat men dan op latere leeftijd alsnog een leesbril nodig heeft, blijft bestaan. Dit komt, doordat het zogeheten accommodatievermogen van de ogen in de loop der jaren afneemt: de lens wordt minder flexibel en kan niet meer zo sterk worden gekromd. Op de leeftijd van 45 à 50 jaar zal u daardoor toch behoefte krijgen aan een leesbril. Dit ouderdomsverschijnsel, presbyopie genoemd, overkomt ons allemaal en is met de refractiechirurgie nog niet te verhelpen.
Uitleg over deze presbyopie en accomodatievermindering → lees verder.

Het vooronderzoek
Als u in principe voelt voor een behandeling, ondergaat u eerst een uitgebreid en vrijblijvend vooronderzoek, zoals een algemeen oogheelkundig onderzoek, een refractiemeting, een bepaling van de hoornvliesdikte en een corneatopogram (zie voorbeeld).

Er wordt dan gekeken of u geschikt bent voor een refractieve behandeling. U krijgt uitleg over de gang van zaken en u wordt gewezen op alle voor- en nadelen. U beslist vervolgens zelf of u wilt doorgaan of niet. Indien u tot een behandeling besluit, dient u een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u op de hoogte te zijn gesteld van de mogelijke risico's, die aan de behandeling verbonden kunnen zijn.

Dragers van contactlenzen
Voor een betrouwbare vaststelling van de brekingsafwijking van uw ogen dient u uw contactlenzen vóór het onderzoek enige tijd uit te laten:Deze folder is eigendom van www.oogartsen.nl, afkomstig van het Deventer ziekenhuis, CWZ (Nijmegen), Catharina ziekenhuis (Eindhoven), MMC (Veldhoven), Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (Tilburg), Albert Schweitzer (Dordrecht), Rijnstate (Arnhem), Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp, Leiden), Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen);  copyright. Voor de aandachtsgebieden van oogartsen, zie aandachtsgebieden (subspecialisaties)Motion Milon Raalte

print deze pagina
 
ga naar boven