Laserbehandeling: Glasvochttroebelingen (floaterlaser, vitreolyse)

Laserbehandeling: Glasvochttroebelingen (floaterlaser, vitreolyse)

Inhoudsopgave floatervitreolyse

 1. Inleiding
 2. Behandeling: floater vitreolyse
 3. Risico’s en bijwerkingen
 4. Animatiefilm

1. Inleiding
Het glasvocht bestaat ui een heldere substantie tussen de lens en het netvlies die het oog opvult. Van het volume van oog bestaat 80% uit glasvocht.


Glasvocht bestaat met name uit water waardoor heen collageen vezels lopen (een soort transparante gelei). Op jonge leeftijd is het glasvocht helder en doorzichtig. Bij het ouder worden verandert het glasvocht geleidelijk aan, het glasvocht vervloeit en verliest zijn oorspronkelijke vorm en kan troebel worden. De collageenvezels verdichten zich waardoor weefselverklontering ontstaat. De patient neemt dit waar las puntjes, sliertjes, kralensnoertjes, spinnenwebjes, vliegjes of wolkjes. Bij het verder verouderen van het glasvocht kan het glasvocht loskomen van het netvlies. Dit wordt een achterste glasvochtloslating (AGVL) genoemd. Bij een AGVL kunnen plotseling klachten verergeren: een toename van floaterklachten en soms lichtflitsen.

2. Behandeling: de Floater Vitreolyse
In eerste instantie is het van belang dat de patiënt probeert te wennen aan de troebelingen. Bij de meeste patiënten is geen behandeling nodig. In een enkel geval zijn de klachten dusdanig storend dat een behandeling tot de mogelijkheden behoort. De behandeling kan bestaan uit

 • een operatie (vitrectomie): meest voorkomende behandeling –> zie folder glasvochtoperatie (vitrectomie) op de website www.oogartsen.nl. De operatie is de meest effectieve manier om van troebelingen af te komen.
 • een YAG-laser vitreolyse (floaterlaser): deze behandeling wordt in een enkel geval gedaan, mn bij patiënten die minder geschikt zijn voor een operatie.

2a. Hoe verloopt een vitreolyse behandeling
De behandeling vindt poliklinisch plaats. Na de plaatselijke druppelverdoving en het verwijden van de pupil wordt een lensje op het oog (hoornvlies) geplaatst (contactglas). Hierna worden de glasvochttroebelingen met een uiterst fijne laserstraal behandeld. Bij een YAG-laser vitreolysis worden extreem korte laserimpulsen gericht op de glasvochttroebeling.

De storende glasvochtstrengen worden geklieft. De floaters nemen deze energie op, worden daardoor afgebroken en lossen vanzelf grotendeels op (vaporisatie). Een ander deel van de troebelingen verplaatst zich buiten het gezichtsveld en kan dan a;s minder storend ervaren worden. Het vaste floaterweefsel kan hiermee aanzienlijk worden verminderd, zodat uw zicht beduidend minder of in het geheel niet meer gestoord wordt door schaduwvorming. Een laserbehandeling duurt ongeveer 20-60 min per sessie. Soms zijn meerdere lasersessies nodig voor 1 oog.

floaterlaser

2b. Nabehandeling
Direct na de behandeling ziet men vaak minder scherp door de lichtflitsen en de oogdruppels/gel die men heeft gehad. U kunt beter iemand meenemen voor het autorijden. Begeleiding is aan te bevelen. In geval van pijn na de behandeling kan men een pijnstiller nemen en het oog sluiten.

3. Risico’s en bijwerkingen

 • Bij sommige patiënten neemt de oogdruk toe. Om dit te voorkomen worden na de behandeling oogdrukverlagende druppels en tabletten meegegeven. In een enkel geval is een verdere behandeling met oogdruppels of operatie noodzakelijk.
 • De YAG-laser vitreolyse is een recent ontwikkelde behandeling met nog onvoldoende resultaten en met risico’s. Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat het netvlies of de lens beschadigd raakt.
 • De ooglens kan, ondanks een zorgvuldige behandeling, door de laserstralen beschadigd worden. In het ergste geval zou een staaroperatie moeten plaatsvinden, waarbij de beschadigde lens wordt verwijderd en vervangen door een kunstlens. Indien u reeds in een eeder stadium een staaroperatie heeft ondergaan, kan een kunstlens beschadiging oplopen door de laserstraal. Dit kan leiden tot een verhoogde lichtgevoeligheid.
 • Beschadigingen van het netvlies kunnen optreden. Dit kan leiden tot bloedingen in het oog of een netvliesscheurtje.
 • Door de schokgolven van de laser met afgifte van energie in het glasvocht kunnen ontstekingen ontstaan. Dit wordt voorkomen door oogdruppels (pred forte). De ontstekingen kunnen mogelijk leiden tot vochtvorming in het centrale deel van het netvlies (de gele vlek) waar men scherp mee kijkt. Meestal zijn deze complicaties van voorbijgaande aard of kunnen goed worden behandeld met oogdruppels.
 • Als zeer ernstige complicatie geldt wanneer bij het focussen van de laserstraal de gele vlek (de plek waarmee men scherp kijkt), de oogzenuw of de grote bloedvaten worden geraakt.

De hierboven genoemde complicaties treden weliswaar weinig op, maar kunnen tot een tijdelijke of blijvende verslechtering van het zicht leiden en zelfs tot verlies van het centrale gezichtsvermogen van het oog. Met de floaterlaser vermindert in veel gevallen de klachten van floaters voor het oog of wordt de klacht geheel opgelost.

4. Animatiefilm

Scroll naar boven