Tarieven Deventer Ziekenhuis

Tarieven Deventer Ziekenhuis

Tarieven (per 01-01-2022)

 1. Rijbewijskeuring
 2. Ooglid operaties (bovenooglidcorrectie)
 3. Laserbehandeling van het hoornvlies (ooglaseren)
 4. Kunstlensimplantaties (lens-implants)
  1. bij staaroperaties
  2. géén staar, maar wel speciale kunstlenzen (Artisan/Artiflex kunstlens vóór de eigen ooglens)
  3. géén staar, wel verwijderen van een heldere ooglens (clear lens extraction RLE, Prelex genoemd)

1. Rijbewijskeuring

 • rijbewijskeuring: € 100,– euro (per 1 juli 2022), U krijgt een factuur mee tijdens de keuring, waarna u het bedrag via de  bank kunt overmaken.

2. Ooglid operaties (bovenooglid correctie, blefaroplastiek)

 • bovenooglid correctie (huidteveel waarbij huid en/of vet wordt verwijderd) → folder ooglidcorrectie
  • € 1.170,17 (dit bedrag is gelijk voor één of beide bovenoogleden).
  • voor CZ-verzekerden geldt een tarief van € 1.071,15
  • Opmerking: bij dit tarief vindt de operatie plaats onder plaatselijke verdoving (het tarief is hoger bij algehele anesthesie).  Bij deze operatie gaat het om een huidteveel van de bovenoogleden
  • Deze ooglidcorrectie valt soms in het basispakket, mits voldaan aan de volgende voorwaarden:
   •  bij ernstige en objectiveerbare gezichtsveldbeperking als gevolg van een verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden.
   • de overhang van het ooglid tot 1 mm of minder van het centrum van de pupil bedraagt.
 • laagstand van het bovenooglid (ptosis, ofwel de rand van het ooglid is naar beneden gezakt)
  • € 1.170,20 per oog, dus € 2.340,34 voor beide ogen.
  • voor CZ-verzekerden geldt een tarief van € 1.071,15 per oog en  € 2.142,30 voor beide ogen
  • zie folder ptosis
  • Een ptosis-correctie wordt vergoed vanuit het basispakket, mits voldaan aan de volgende voorwaarden:
   •  bij ernstige en objectiveerbare gezichtsveldbeperking als gevolg van een verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden.
   • de overhang van het ooglid tot 1 mm of minder van het centrum van de pupil bedraagt.

3. Laserbehandeling van het hoornvlies (ooglaseren)
De kosten van de laserbehandeling hangen af van de gebruikte methode:

 • een PRK- of LASEK-behandeling bij een niet-medische indicatie:  € 1.250,–  per oog
 • een LASIK behandeling bij een niet-medische indicatie: wordt niet verricht in ons lasercentrum
 • opmerking: bij een medische indicatie wordt een aanvraag ingediend bij de zorgverzekeraar.
  Tijdens het eerste consult wordt het gehele oog nagekeken door de optometrist en oogarts. Hiervoor wordt bij de zorgverzekeraar een standaard-consult in rekening gebracht (dit kan invloed hebben op uw eigen risico).
 • zie opmerking hierna over vergoeding

Refractiechirurgie 
Afkapwaarden voor medische indicatie refractiechirurgie, vastgesteld door de Zorgverzekeraars Nederland (ZN), zijn als volgt:

 • anisometropie van ≥ 4 D
 • myopie van ≥ -10 D (ofwel -10 D of sterker)
 • hypermetropie van ≥ 6 D
 • astigmatisme van ≥ 4.5 D
 • opmerking: er moet sprake zijn van contactlensintolerantie

4. Kunstlensimplantaties (lensimplants)

Bij staaroperaties (het verwijderen van staar waarbij een speciale kunstlens wordt geïmplanteerd)
Bij een staaroperatie wordt standaard een “standaard monofocale kunstlens” geimplanteerd. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er is géén intakegeld verschuldigd omdat de staaroperatie zelf onder de reguliere zorg valt. Voor bepaalde ‘luxere’ kunstlenzen moet echter een aanvullende eigen bijdrage worden betaald. De staaroperatie wordt vergoed door de zorgverzekeraar, de aanvullende ‘luxere’ lens echter niet. Deze extra kosten moet u zelf bijbetalen:

 • een standaard monofocale kunstlens: géén extra kosten voor de kunstlens, dit behoort immers tot de standaard staaroperatie.
 • een torische kunstlens: afhankelijk van de sterkte van de hoornvliescylinder (kunstlensmeting, biometrie) en niet van de brilsterkte-meting:
  • indien cylinder ≥ 4.5 D: geen eigen bijdrage; de kunstlens wordt betaald vanuit het basispakket
  • indien cylinder < 4.5 D: eigen bijdrage van € 600,– per oog (incl. evt nabehandeling met laser; maar een nabehandeling is overigens meestal niet nodig).
   Opmerkingen:

   • Bij een optimaal resultaat is men minder bril-afhankelijk, echter een leesbril blijft wel nodig.
   • U komt alléén in aanmerking voor een kosteloze nabehandeling met laser indien de refractie-afwijking (brilmeting) na de operatie teveel afwijkt van de berekende waarde (de cylinderafwijking moet  > 1.00 D afwijken of het sferisch equivalent moet ≥ 1.00 D afwijken). Tevens moet het oog medisch geschikt zijn voor een evt nabehandeling.
 • een multifocale kunstlens (Restor, trifocale AT- Lisa Zeiss lens, Panoptix, Symphony lens):  € 1.050,– per oog (incl. een evt nabehandeling met laser)
  Indien de sterkte na de operatie niet uitkomt en een nabehandeling met laser (PRK) ná de staaroperatie nodig en mogelijk zou zijn, dan worden géén aanvullende kosten in rekening gebracht. Het bedrag is dus inclusief eventuele nabehandeling (tot 1 jaar ná de operatie). Zie algemene opmerking hierna.
 • een multifocale+torische kunstlens:  € 1.250,– per oog  (incl. een evt nabehandeling met laser). Het bedrag is inclusief eventuele nabehandeling (tot 1 jaar ná de operatie).
 • Algemene opmerking wbt de multifocale en multifocale/torische kunstlens: na de staaroperatie komt u alléén in aanmerking voor een kosteloze nabehandeling met laser indien de oogmeting vóór de operatie binnen de inclusiecriteria (range van de refractie-afwijking) viel waarvoor de kunstlens bedoeld is. Tevens moet het oog medisch geschikt zijn voor een evt nabehandeling.

Vergoeding door ziektekostenverzekeraar
a. Cosmetische indicaties
De ingrepen voor oogcorrecties die niet op medische indicatie worden uitgevoerd, vallen niet onder de standaard vergoedingen van verzekeraars. Toch zijn er enkele verzekeraars die de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden, mede afhankelijk van het zorgpakket. Laat u zich voorlichten door uw eigen zorgverzekeraar.

b. Therapeutische of medische indicaties
Soms wordt een laserbehandeling verricht om medische redenen, bijv. bij bepaalde hoornvliesafwijkingen of bij grote verschillen in brilsterkte tussen beide ogen die niet met lenzen corrigeerbaar zijn (bijv. na een netvliesoperatie). Therapeutische behandelingen worden veelal wel vergoed. Hiervoor dient eerst een goedkeuring (machtiging) door de verzekeraar te worden afgegeven. Zie bovengenoemd item over “Refractiechirurgie

error: Niets van deze website mag worden gekopieerd
Scroll naar boven