Algemeen: wie is wel /niet geschikt voor refractiechirurgie

Algemeen: wie is wel /niet geschikt voor refractiechirurgie

Inhoudsopgave:

 • Inleiding
 • Voorwaarden voor een refractieve behandeling
 • Wanneer is een refractiechirurgische behandeling niet mogelijk?
 • Verwachtingen / leesbril
 • Het vooronderzoek
 • Dragers van contactlenzen

Inleiding
Om scherp te zien is het nodig dat lichtstralen uit de buitenwereld precies op het netvlies van het oog samenvallen. Het brekend systeem in het oog bestaat uit het hoornvlies en de ooglens in het oog. Indien de lichtstralen of beelden uit de buitenwereld niet precies samenvallen op het netvlies, is er sprake van een refractie- of brekingsafwijking. Refractie-afwijkingen kunnen bestaan uit bijziendheid, verziendheid, cylindrische afwijkingen of ouderdomsverziendheid (presbyopie).
Refractiechirurgie wil zeggen dat door middel van een operatieve ingreep de refractieafwijking permanent wordt gecorrigeerd met als doel onafhankelijker te worden van een bril of contactlenzen. Voor een overzicht van alle refractieve behandelingsmogelijkheden, zoals ooglaserbehandelingen en implantlenzen, met animatiefilms → zie folder overzicht behandelingen.

Voorwaarden voor een refractieve behandeling?
Er zijn algemene richtlijnen opgesteld door de beroepsgroep waaraan moet worden voldoen wil men in aanmerking komen voor refractieve behandelingen.

 • Leeftijd vanaf 18 jaar. Het is immers noodzakelijk dat uw ogen volgroeid zijn.
 • Bril of contactlenzen zijn nodig voor optimaal zicht veraf.
 • Brilsterkte is onveranderd gedurende de laatste 2 jaar  (de metingen moeten stabiel zijn).
 • Goede algemene gezondheid.
 • Een ooglaserbehandeling is met name geschikt bij refractieafwijkingen tussen S-10.00 en S+ 6.00 dioptrie en cylindersterktes tot -6.00 dioptrie. Bij grotere afwijkingen kunnen kunstlensimplantaties geschikt zijn.
 • De huidige brilsterkte dient meer dan -1.00 of +1.00 dioptrie te bedragen en de laatste jaren stabiel te zijn.

Wanneer is een refractie chirurgische behandeling niet mogelijk?
Niet iedereen is geschikt voor een refractieve behandeling. De behandeling is niet mogelijk (absolute contra-indicaties genoemd), wanneer u bepaalde aandoeningen heeft die een goed herstel van het oog belemmeren. Voorbeelden zijn:

 • Staar (cataract).
 • Een vergevorderd glaucoom (verhoogde oogdruk).
 • Een slecht reguleerbare suikerziekte (hierbij wisselt de sterkte voortdurend).
 • Bepaalde hoornvliesaandoeningen (een onregelmatig hoornvlies, keratoconus).
 • Oogontstekingen

Ook wordt refractiechirurgie bij voorkeur niet verricht bij mensen met:

 • Een lui oog (die afhankelijk zijn van 1 oog ) of één oog dat (met correctie) minder ziet dan 50%
 • Ernstige droge ogen
 • Diverse chronische oogontstekingen (van ooglidrand, hoornvlies, regenboogvlies ed)
 • Netvlies-afwijkingen (oa suikerziekte)
 • Bepaalde lichamelijke aandoeningen (bijvoorbeeld bindweefselziekten zoals SLE, reumatoide arthritis,
  afweerstoornissen, suikerziekte of bepaalde geneesmiddelen
 • Tijdens zwangershap of pilgebruik (hierdoor is er meer bijziendheid aanwezig)
 • Glaucoom (na de lase wordt de meting van de oogdruk onbetrouwbaarder)
 • Bij mensen met een (gering) onregelmatig hoornvliesoppervlak (dwz een irregulair astigmatisme waarbij een grotere kans op de aanwezigheid van een subklinische keratoconus aanwezig is. Dit heet een ‘forme fruste keratectasie of keratoconus).

Tijdens een vooronderzoek wordt bekeken en besproken welke behandeling voor u mogelijk is.

De Excimer Laserbehandeling kan zinvol zijn indien:

 • u bijziend bent, met een sterkte tot -10.00 dioptrieën
 • u verziend bent, met een sterkte van +6.00 dioptrieën
 • u een cilindrische afwijking heeft, tot maximaal 6.00 dioptrieën
 • als u een grotere afwijking heeft, kunnen implantlenzen worden ingebracht.

Verwachtingen, leesbril
Bij refractiechirurgie wordt de brilsterkte op afstand gecorrigeerd. De kans dat men dan op latere leeftijd alsnog een leesbril nodig heeft, blijft bestaan. Dit komt, doordat het zogeheten accommodatievermogen van de ogen in de loop der jaren afneemt: de lens wordt minder flexibel en kan niet meer zo sterk worden gekromd. Op de leeftijd van 45 à 50 jaar zal u daardoor toch behoefte krijgen aan een leesbril. Dit ouderdomsverschijnsel, presbyopie genoemd, overkomt ons allemaal en is met de refractiechirurgie nog niet te verhelpen.
Uitleg over deze presbyopie en accomodatievermindering → lees verder.

Het vooronderzoek
Als u in principe voelt voor een behandeling, ondergaat u eerst een uitgebreid en vrijblijvend vooronderzoek, zoals een algemeen oogheelkundig onderzoek, een refractiemeting, een bepaling van de hoornvliesdikte en een corneatopogram (zie voorbeeld).

Er wordt dan gekeken of u geschikt bent voor een refractieve behandeling. U krijgt uitleg over de gang van zaken en u wordt gewezen op alle voor- en nadelen. U beslist vervolgens zelf of u wilt doorgaan of niet. Indien u tot een behandeling besluit, dient u een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u op de hoogte te zijn gesteld van de mogelijke risico’s, die aan de behandeling verbonden kunnen zijn.

Dragers van contactlenzen
Voor een betrouwbare vaststelling van de brekingsafwijking van uw ogen dient u uw contactlenzen vóór het onderzoek enige tijd uit te laten:

 • voor harde zuurstofdoorlatende (RPG) contactlenzen is deze termijn 4 weken.
 • voor zachte contactlenzen geldt een termijn van 2 weken.
 • eventueel kan het vooronderzoek plaatsvinden in twee stappen (oog-voor-oog), indien het voor u bezwaarlijk is om beide lenzen tegelijk uit te laten.
error: Niets van deze website mag worden gekopieerd
Scroll naar boven