Zoeken op alfabet

Password Reset

[wpum_password_recovery login_link=”yes” register_link=”yes”]

Lees meer »

Register

[wpum_register login_link=”yes” psw_link=”yes”]

Lees meer »

Log In

[wpum_login_form psw_link=”yes” register_link=”yes”]

Lees meer »

Account

[wpum_account]

Lees meer »

Downloads

Sorry, u heeft geen toegang tot deze pagina, totdat u bent ingelogd.

Lees meer »

S3H

Sorry, u heeft geen toegang tot deze pagina, totdat u bent ingelogd.

Lees meer »

Dienstrooster

Sorry, u heeft geen toegang tot deze pagina, totdat u bent ingelogd.

Lees meer »

Protocollen

Sorry, u heeft geen toegang tot deze pagina, totdat u bent ingelogd.

Lees meer »

Profile

[wpum_profile]

Lees meer »

Folders

Menu Het oog Glasvocht-Netvlies Hoornvlies-Slijmvlies Oogleden Overige oogziekten Refractiechirurgie (zonder bril) Ooglens: staar Zenuwen-Oogkas Onderzoeken Brilsterkte Laserbehandelingen Contactlenzen Diabetes Oogzorg Menu Het oog Glasvocht-Netvlies Hoornvlies-Slijmvlies Oogleden Overige oogziekten Refractiechirurgie (zonder bril) Ooglens: staar Zenuwen-Oogkas Onderzoeken Brilsterkte Laserbehandelingen Contactlenzen Diabetes Oogzorg

Lees meer »

Zoeken A-Z

Zoeken op alfabet Aandoeningen oogkas Inhoudsopgave Anatomie oogkas (orbita) Verschijnselen Indeling aandoeningen van de oogkas schildklieraandoening (de ziekte van Graves) infecties ontstekingsziekten bloedvat-afwijkingen cysten tumoren Anatomie Oogkas (orbita) Het oog bevindt zich in een relatief beschermde omgeving, de oogkas (de orbita). Het oog is omgeven door vetweefsel, 6 oogspieren (rechte en schuine oogspieren), ooglidspieren (die het…

Lees meer »

Adressen Patientenverenigingen

Oogvereniging en De Ooglijn Diabetesvereniging Nederland Hoornvlies Patiënten Vereniging HPV Bartimeus (hulp voor blinden en slechtzienden) MaculaVereniging Nederland Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten Schildklier Organisatie Nederland (SON) Besnier Boeck/Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland Kunstogen / protheses: adressen Vereniging Oog in Oog (OIO) NCB – Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond NeuroFibromatose vereniging Nederland Contactgroep Marfan Nederland Multiple Sclerose Vereniging Nederland CBR…

Lees meer »

Revalidatie slechtzienden

Inhoudsopgave: Definitie slechtziendheid, maatschappelijke blindheid en blindheid Verwijzing voor hulpmiddelen Zijn patiënten tevreden met de hulpmiddelen? Aanbevelingen (afkomstig uit richtlijnen Beroepsgroep NOG) Braille 1. Definitie slechtziendheid, maatschappelijke blindheid en blindheid Er bestaan meerdere definities voor blindheid en slechtziendheid. De ICF (International classification of Functioning) omvat verschijnselen van het menselijk functioneren in 3 classificaties: a) functies,…

Lees meer »

Tarieven refractiechirurgie (laseren) en implants

Tarieven rijbewijskeuring ooglid operaties (bovenooglidcorrectie) laserbehandeling van het hoornvlies (ooglaseren) speciale kunstlensimplantaties bij staaroperaties géén staar, maar wel speciale kunstlenzen (Artisan/Artiflex kunstlens vóór de eigen ooglens) géén staar, wel verwijderen van een heldere ooglens (clear lens extraction RLE, Prelex genoemd) Klik op de volgende link: Deventer ziekenhuis → tarieven Deventer ziekenhuis Overige ziekenhuizen → deze staan nog niet op de website…

Lees meer »

CBR-Keuringseisen gezichtsvermogen

Inhoudsopgave: keuringseisen: rijbewijzen AutO-Mobiliteit (monoculair bioptische telescoop systeem) die niet voldoen aan de reguliere eisen maar in aanmerking komen voor een eventueel telescoop systeem De oogarts zal bij een rijbewijskeuring een uitgebreid oogheelkundig onderzoek verrichten. U kunt zich, behalve telefonisch, ook on-line aanmelden. De keuringseisen kunnen opgesplitst worden in: burgerlijk overheidspersoneel (politie, brandweer) defensie (landmacht, luchtvarenden,…

Lees meer »

Lasercentra (artsen en locaties)

Informatie over de diverse mogelijkheden om zonder bril verder te kunnen gaan, zie folder refractiechirurgie (overzicht). U wilt haar scherp zien zonder bril of contactlenzen? Refractie chirurgie maakt dit mogelijk. Eindhoven (Catherina ziekenhuis) Locatie lasercentrum: Boxtel → www.lasikcentrum.nl Refractiechirurgen: oogarts drs. S. Bootsma en Van Tol → www.lasikcentrum.nl Locatie Ziekenhuis en alle oogartsen →  zie…

Lees meer »

Links

Op dit deel van de website zijn links aangegeven naar andere websites: Voor patiënten: – Het Deventer ziekenhuis: www.dz.nl – Informatie over alle medicijnen: www.apotheek.nl – Het ziekenhuis (medicijngids, woordenboek etc):  www.ziekenhuis.nl – Atlas Oogheelkunde met foto’s van aandoeningen:  www.eyeatlas.com – NVZ vereniging van ziekenhuizen: www.nvz-ziekenhuizen.nl – Zorgverzekeraars Nederland (ZN): www.zn.nl – Vergoedingen van lenzen en brillen door zorgverzekeraars: www.optiek.nl/optiek/zorgverzekeraar.asp – Centrale…

Lees meer »

Copyrights / Disclaimer

Disclaimer De eigenaren besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Copyrights De informatie op deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere…

Lees meer »

Anatomie (bouw) en Functie (werking) van het oog

Inhoudsopgave: Anatomie / bouw / functie van het oog Het oog (bouw, afmetingen, brekend vermogen) Refractie- of brekingsafwijkingen (brilsterkten) Oogleden Hoornvlies (cornea) Bindvlies, slijmvlies (conjunctiva) Traanfilm Voorste en achterste oogkamer (VOK, AOK) De pupil en het regenboogvlies (iris) Ooglens Zonula en corpus ciliare Glasvocht (corpus vitreum) Netvlies (retina) en de gele vlek (macula) Vaatvlies (choroidea) en…

Lees meer »

Iris (regenboogvlies) en Pupil: bouw en functie

Inhoudsopgave: De kringspier (straallichaam) en accommodatie Bouw en functie van de iris (regenboogvlies) de bouw en functie de iris-spieren (musculus sphincter/ dilatator pupillae) De spieren die de pupilgrootte beïnvloeden de m. sphincter pupillae (kringspier, pupilvernauwing) de m. dilatator pupillae (radiaire spier, pupilverwijding) afwijkingen pupil tijdens slapen Lichtreflex en accommodatiereflex Kleur van de ogen De pupil pupilgrootte omstandigheden…

Lees meer »

Visuele functie: het gezichtsvermogen (visus) en contrast

Inhoudsopgave: De visuele functie Wat is de visus (gezichtsscherpte, gezichtsvermogen) Hoe meten we de visus (gezichtsscherpte) de letterkaart (Snellen kaart en logMAR kaart) vingers tellen, handbewegingen, lichtperceptie (waarneming van licht) de leesvisus Afkortingen in de literatuur Het optimaliseren van de visus Dieptezien Contrast en gezichtsvermogen Strooilicht Complexere brekingsafwijkingen (aberraties) Animatiefilm 1. De visuele functie Het…

Lees meer »

Visuele functie: strooilicht, lichtverstrooiing, glare

Inhoudsopgave: De visuele functie de visus contrastgevoeligheid lichtverstrooiing Wat is strooilicht Oorzaken van strooilicht Het meten van strooilicht Beinvloeding van de strooilichtmeting door de pupilgrootte Relatie tussen strooilichtmeting en andere testen strooilicht en visus (gezichtsscherpte) strooilicht en contrastgevoeligheid strooilicht en glare gevoeligheid strooilicht en oogonderzoek 1. De visuele functie Het functioneren van het oog, de…

Lees meer »

Oogspieren en Oogbewegingen

Inhoudsopgave: De oogspieren Oogbewegingen de ducties de versies de vergenties Details van de werking van de afzonderlijke oogspieren De buitenste-rechte oogspier (m. rectus lateralis, m.r.l.) De binnenste-rechte oogspier (m. rectus medialis, m.r.m.) De bovenste-rechte oogspier (m. rectus superior, m.r.s.) De bovenste-schuine oogspier (m. obliques superior, m.o.s.) De onderste-rechte oogspier (m. rectus inferior, m.r.i.) De onderste-schuine oogspier…

Lees meer »

Animatiefilms van oogstructuren

De animatiefilms worden hier gezamenlijk weergegeven. De individuele films staan ook in de afzonderlijke folders vermeld. De animaties zijn in het Engels gesproken.

Lees meer »

Instructies: toediening oogdruppels/zalf en aanleggen oogverband

Inhoudsopgave: Het oogdruppelen methode van oogdruppelen de verschillende oogdruppelhulpmiddelen overige tips Toedienen van oogzalf Aanleggen van een oog(druk)verband 1. Het oogdruppelen Methode van oogdruppelen   was uw handen met water en zeep en droog ze goed af ga, als u dit gemakkelijk vindt, voor een spiegel staan of op een stoel zitten. neem het flesje…

Lees meer »

Ongevalletsels (trauma): vuurwerk

Inhoudsopgave: Algemeen Tips: veilig omgaan met vuurwerk De 7 trauma’s of ongevalletsels bij vuurwerk Maatschappelijke gevolgen Preventie Vuurwerkongevallen in 2009:  23 blinde ogen (= helft van Irak-oorlog) 1. Algemeen De oogartsen van het Oogcentrum Deventer (OCD) van het Deventer Ziekenhuis gaan in het ziekenhuis, via diverse vuurwerkverkooppunten en enkele opticiens een veiligheidsbril verkopen. De bril…

Lees meer »

Ongevalletsels (trauma): verwondingen van ogen en oogkas

Inhoudsopgave Ongeval / trauma: Inleiding Niet-perforerend (gesloten) oogletsel / verwonding: door een stomp trauma Oppervlakkige verwonding van het hoornvlies: cornea erosie, vuiltje in oog oppervlakkige hoornvliesbeschadiging (cornea-erosie) vreemd voorwerp / vuiltje in het oog: corpus alienum Oogletsel door een stomp trauma (stomp geweld) van bijv. wond van oogleden, slijmvlies, hoornvlies, lens, iris, netvlies/vaatvlies (commotio, vaatvliesscheur,…

Lees meer »

Oogontstekingen: indeling / overzichtsfolder

Inhoudsopgave ontsteking oog: Algemeen Diverse ontstekingen van het oog 1. Algemeen Deze folder geeft een overzicht van een ontstoken oog. Een oog ontsteking is een algemene term; een oogontsteking kan namelijk optreden op diverse plaatsen in het oog. 2. Diverse ontstekingen van het oog Op de website staan vele folders over diverse ontstekingen van het…

Lees meer »

Stoornissen in de waarneming (wat ziet de patiënt?)

Inhoudsopgave: Verstrooiing van licht, verblinding door licht (glare) Overstraling van licht (glare) Lichtkringen (halo’s) Contrastverlies Waziger zien (bijv. staar) Uitval gezichtsveld aan de buitenzijde (bijv. glaucoom) Uitval van het centrale zien (bijv. macula degeneratie) Beeldvertekening (metamorfopsie) (bijv. bij maculadegeneratie, macula-pucker/gat) Uitval van de helft van het beeld (bijv. na herseninfarct) Uitval gezichtsveld aan de rand…

Lees meer »

Verdovingstechnieken: verdoving van oog en oogleden

In de oogheelkunde zijn verschillende soorten verdoving mogelijk, namelijk: Plaatselijke verdoving druppel verdoving (topicaal) infiltratie verdoving (injectie van verdovingsvloeistof onder de huid) parabulbaire (subtenon) verdoving retrobulbaire verdoving peribulbaire verdoving Narcose (algehele verdoving) Na de verdoving: plaatsen van een ooglidspreider om het oog open te houden 1. Plaatselijke verdoving a. Druppel verdoving Bij druppelverdoving, topicale anesthesie…

Lees meer »

Anatomie (bouw) en Functie (werking): netvlies, vaatvlies, harde oogrok

Inhoudsopgave: Het glasvocht (corpus vitreum) opbouw samenstelling aanhechtingen glasvocht veroudering van het glasvocht (troebelingen) achterste glasvochtloslating achterste glasvochtmembraan met een netvliesscheur of netvliesloslating Het netvlies (de retina) de bouw van het netvlies fotoreceptoren: de staafjes en kegeltjes lichtspectrum macula-pigmenten bloedvoorziening lichtschade Het vaatvlies (choroidea) bloedvoorziening dikte van het vaatvlies Zonula en corpus ciliare Harde oogrok…

Lees meer »

Ablatio retinae / Netvliesloslating (losgelaten netvlies) en operaties

Inhoudsopgave netvliesloslating (losgelaten netvlies): Inleiding: het netvlies Hoe ontstaat een netvlies loslating (ablatio retinae)? Verschijnselen/klachten van een netvliesloslating (ablatio retinae) Risicogroepen Behandelingen netvliesloslating (ablatio retinae) Voortraject (verdoving en bloedverdunners) Operaties bij een netvliesloslating (losgelaten netvlies) pneumatische retinopexie uitwendige procedure: de conventionele ablatio retinae operatie inwendige procedure: glasvocht- en netvlies operatie Welke klachten, veranderingen en complicaties…

Lees meer »

Bloedvat afsluiting in netvlies (oogtrombose in ader, BRVO/CRVO)

Inhoudsopgave Oogtrombose (occlusie) Inleiding aderverkalking / trombose het netvlies en bloedvaten De verschillende soorten bloedvatafsluitingen in het oog Oogtrombose: veneuze bloedvatafsluiting (aders) van het netvlies Indeling van veneuze bloedvatafsluitingen (oogthrombose) in het netvlies veneuze takocclusie (BRVO): afsluiting 1 tak van de hoofdader veneuze stamocclusie (CRVO): afsluiting van de hoofdader Oorzaken, mechanisme en ontstaanswijze Complicaties bloedvatafsluitingen…

Lees meer »

Bloedvat afsluiting in netvlies (ooginfarct, bloedpropje / bloedstolsel in slagader, BRAO/CRAO)

Inhoudsopgave: Inleiding aderverkalking / trombose het netvlies en bloedvaten De verschillende soorten bloedvatafsluitingen in het oog Het ooginfarct: een arteriële bloedvatafsluiting (slagader) in het netvlies Indeling van arteriële bloedvatafsluitingen in het netvlies (BRAO, CRAO) Klachten Oorzaken en beloop van de bloedvatafsluiting Onderzoek Behandelingen verstopt bloedvat Prognose Animatiefilm 1. Inleiding Om de bloedvatafsluitingen in het oog…

Lees meer »

Diabetes (suikerziekte DM): overzichtsfolder netvliesafwijkingen (retinopathie, DRP)

Inhoudsopgave: Het oog Diabetes mellitus (DM) Oogproblemen bij suikerziekte (diabetische retinopathie of DRP) Indeling netvliesafwijkingen (diabetische retinopathie, DRP) geen DRP de non-proliferatieve DRP de proliferatieve DRP diabetische maculopathie Risico’s en beloop Screeningsmethode en wanneer naar de oogarts Het eerste onderzoek en de controles Behandelingen algemene behandeling (niet oogheelkundig) laserbehandelingen cryocoagulatie glasvochtoperatie injecties van medicamenten in…

Lees meer »

Maculadegeneratie op oudere leeftijd: netvliesveroudering, netvliesslijtage (AMD, MD, LMD)

Inhoudsopgave Macula degeneratie: Inleiding Oorzaken en risicofactoren van netvlies slijtage Klachten en beloop macula degeneratie (AMD / LMD) Opbouw van het netvlies en Onderzoek Indeling van maculadegeneratie (AMD) Droge maculadegeneratie (droge AMD) Natte maculadegeneratie (natte of exsudatieve AMD) Hoe vaak komt maculadegeneratie voor? Behandelingen injecties in oog (Avastin, Lucentis, Eylea, Beovu) laser / PDT voeding en…

Lees meer »

Maculadegeneratie op jonge leeftijd: erfelijke vormen, dystrofie (zeldzaam)

Voor de hoofdfolder over leeftijdsgebonden macula-degeneratie of ouderdoms-netvliesslijtage → zie folder AMD Inhoudsopgave van deze folder gaat over zeldzame afwijkingen: Algemeen: het oog en het netvlies Indeling erfelijke netvliesafwijkingen indeling fundus dystrofieën indeling juveniele maculadegeneratie (JMD) Juveniele / congenitale retinoschisis Ziekte van Stargardt Kegeldystrofie, Kegel-staaf dystrofie (kleurenzienstoornis) Centrale Areolaire Chorioidea Dystrofie (CACD) Vitelliforme maculadystrofie (ziekte van Best)…

Lees meer »

Ooginjecties: Avastin / Lucentis / Eylea / Beovu / Vabysmo, oogprik in glasvochtruimte

Inhoudsopgave Oogprikken: Inleiding: het glasvocht en het netvlies Aandoeningen van het netvlies en de gele vlek (macula): vochtlekkage onder de gele vlek (macula-oedeem) vorming van nieuwe broze bloedvaten (neovascularisaties) klachten Specifieke netvliesaandoeningen: maculadegeneratie (MD) bloedvatafsluitingen suikerziekte hoge bijziendheid Wat gebeurt er bij deze aandoeningen? Informatie over de geneesmiddelen: VEGF remmers (Avastin, Lucentis, Eylea, Beovu, Vabysmo)…

Lees meer »

Ooginjecties: Triamcinolon (kenacort) / Ozurdex in glasvochtruimte

Inhoudsopgave: Wat is glasvocht? Aandoeningen van het netvlies en gele vlek (macula) Injectie in het oog (oogprik) triamcinolon (bijv. Kenacort) steroid-implants (bijv. Ozurdex) Werking van het geneesmiddel De behandeling Risico’s Animatiefilm (Engels) 1. Wat is glasvocht? Deze folder gaat over het toedienen van een medicament in het oog. Dit wordt een “IntraVitreale Injectie, IVI genoemd,…

Lees meer »

Ooginjecties: tPA + gas (bloeding onder gele vlek)

Inhoudsopgave: tPA (altepase) bij bloeding onder de gele vlek Inleiding Een bloeding onder de macula wat is een submaculaire bloeding oorzaken van een submaculaire bloeding Mechanisme: schadelijk effect van een maculabloeding Behandeling wanneer behandelen doelstelling van de behandeling behandelopties Medicamenten Resultaten Bloedverdunners bij macula degeneratie Complicaties 1. Inleiding Het netvlies vormt de binnenbekleding van het…

Lees meer »

Glasvocht: Troebelingen, Vlekken (mouches), Lichtflitsen, Spinnetjes

Inhoudsopgave troebelingen in het oogvocht Vlekjes / glasvochttroebelingen (mouches volantes) Oorzaken van glasvochttroebelingen verouderingsproces achterste glasvochtmembraanloslating netvliesscheur (retinadefect) of netvliesloslating (ablatio retinae) inwendige oogontstekingen (uveitis) glasvocht bloedingen, bijv. bij suikerziekte (diabetes mellitus) restgroep Symptomen en beloop Risico’s: netvliesscheur (retinadefect) + netvliesloslating (ablatio retinae) Behandeling: vlekken, troebelingen + netvliesscheur / netvliesloslating Controle Animatiefilm 1. Vlekjes /…

Lees meer »

Glasvocht bloeding (bloed in oogvocht)

Inhoudsopgave Glasvochtbloeding: Het glasvocht Wat is een glasvochtbloeding Oorzaken glasvochtbloedingen suikerziekte achterste glasvochtloslating met of zonder een netvliesscheur netvliesloslating (ablatio retinae) overige afwijkingen vaatafsluitingen Behandeling van een glasvochtbloeding Prognose/ verwachting Bloedingen onder het netvlies in de gele vlek Animatiefilm 1. Het glasvocht Het glasvocht (het glasachtig lichaam) is een gelei die het grootste gedeelte van…

Lees meer »

Glasvochtoperatie, Netvliesoperatie (vitrectomie, PPV)

Inhoudsopgave glasvochtoperatie / netvliesoperatie: Inleiding: wat is het glasvocht / netvlies? Wanneer is een glasvochtoperatie of netvliesoperatie (vitrectomie) nodig? Hoe wordt een vitrectomie verricht? Operaties bij glasvocht aandoeningen (glasvochtoperatie) Operaties bij netvlies aandoeningen Aanvullende procedure: een staaroperatie De verdoving De nazorg Resultaten Complicaties Animatiefilm 1. Inleiding: wat is het glasvocht / netvlies? Onderaan de folder…

Lees meer »

Macula pucker (plooivorming, littekenweefsel in gele vlek)

Inhoudsopgave macula pucker: Inleiding: wat is een macula pucker? Klachten Indeling van een macula pucker Hoe ontstaat een maculapucker en een VMT Indeling naar ernst van littekenvorming (pucker) Hoe vaak komt een macula pucker (ERM) voor? Behandeling wanneer behandelen? de operatie (vitrectomie) verdovingstechnieken en bloedverdunners na de operatie Resultaten van de operatie Complicaties / bijwerkingen/ risico’s…

Lees meer »

Macula: vitreomaculaire tractie syndroom (VMT) van gele vlek

Inhoudsopgave: Afwijkingen op de overgang van het glasvocht en de gele vlek Inleiding Achterste glasvochtloslating, Interface afwijkingen (overgang glasvocht-netvlies) glasvochtloslating vitreomaculaire interface: VMA en VMT Vitreomaculaire adhesie (VMA) Vitreomaculair tractie syndroom (VMT) Klachten van het VMT-syndroom Behandeling De operatie (vitrectomie) Resultaten van de operatie Complicaties / Bijwerkingen/ Risico’s Animatiefilm 1. Inleiding De retina is het…

Lees meer »

Macula gat (gaatje in gele vlek van netvlies)

Inhoudsopgave Maculagat: Inleiding en klachten Oorzaak van een maculagat? Indeling van maculagaten Frequentie, leeftijd, geslacht en risico op dubbelzijdigheid Wanneer behandelen? De operatie (vitrectomie) van een maculagat Na de operatie Resultaten van de operatie Complicaties / Nadelen Lamellair macula gat Animatiefilm 1. Inleiding en klachten 1a. Inleiding Onderaan de folder vindt u een animatiefilm (Engels…

Lees meer »

Macula: lamellair maculagat (LMH, LH) en pseudogat

Inhoudsopgaves: Achterste glasvochtloslating en interface afwijkingen Vitreomaculaire adhesie (VMA) Vitreomaculair tractie syndroom (VMT) → zie originele folder VMT indeling behandelingen Maculagat (MH) Lamellair maculagat (Lamellar macular hole, LMH) Macula pseudogat (Macular pseudohole, MP) Classificatie systeem 1. Achterste glasvochtloslating en Interface afwijkingen (de overgang tussen het glasvocht en het netvlies) Inleiding De retina is het netvlies, de…

Lees meer »

Macula oedeem: vocht onder de gele vlek

Inhoudsopgave: Het netvlies Wat is de gele vlek of macula? Wat is macula-oedeem (vocht in de gele vlek)? Oorzaken van macula-oedeem Animatiefilm 1. Het netvlies Het netvlies (de retina) vormt de binnenbekleding van het oog (paarse lijn in onderstaande tekening rechts). De beelden worden geprojecteerd op het netvlies. Men ziet scherp met het middelste, centrale…

Lees meer »

Retinitis pigmentosa (RP)

Inhoudsopgave Retinitis pigmentosa (RP): Inleiding: opbouw van het netvlies Wat is retinitis pigmentosa? Hoe vaak komt het voor? Diagnose Erfelijkheid Beloop Verschillende vormen Behandeling: gentherapie Controle door de oogarts Patiëntenvereniging Animatiefilm Inleiding: opbouw van het netvlies Het netvlies (de retina) vormt de binnenbekleding van het oog (paarse lijn in tekening rechts). De beelden worden geprojecteerd…

Lees meer »

Kleurenzien en kleurenblindheid

Inhoudsopgave: Het licht en het oog het licht, lichtsterkte, lichtspectrum het spectrum van het zichtbare licht kenmerken van licht en leeftijd licht en het netvlies Vormen van kleurenblindheid aangeboren kleurenzienstoornis verworven kleurenzienstoornis Aangeboren kleurenzienstoornissen Trichromasie (3 kleurenzien) Normale trichromasie (= het normale kleurenzien) Anomale trichromasie (= het afwijkende kleurenzien) deuteranomalie (groen-zwakte) protanomalie (rood-zwakte) tritanomalie (blauw-zwakte)…

Lees meer »

Prematuren Retinopathie (ROP, netvliesafwijking) bij vroeggeborenen

Inhoudsopgave: Wat is het netvlies (retina) Wat is een prematuren retinopathie (ROP) Screening en diagnose Indeling van ROP in verschillende stadia Behandeling cryo- of laserbehandeling operatie Beloop en prognose Animatiefilm 1. Wat is het netvlies (retina) Het netvlies (retina) vormt de binnenbekleding van het oog. De beelden worden geprojecteerd op het netvlies (zie letter E…

Lees meer »

Hoge bloeddruk (hypertensie) en afwijkingen oog, netvlies; macroaneurysma

Inhoudsopgave: Wat is het netvlies Wat is de bloeddruk (hypertensie)? De bloedvoorziening van het oog Netvliesafwijkingen door een hoge bloeddruk (hypertensieve retinopathie) hypertensieve veranderingen (hypertensieve retinopathie) arteriosclerotische veranderingen (aderverkalking) Risico’s en complicaties bij hoge bloeddruk Vaatvliesafwijkingen (choroidopathie) bij hoge bloeddruk / zwangerschap Retinale arteriële macroaneurysma (bloedvatverwijding of uitstulping) Netvliesafwijkingen zonder diabetes (maar vaak bij hoge bloeddruk) Animatiefilm…

Lees meer »

Serosa (CSCR = Centrale Sereuze ChorioRetinopathie)

Inhoudsopgave: Inleiding: opbouw van het netvlies en vaatvlies Wat is een serosa (afkorting CSCR / CSC)? Kenmerken / klachten Risicofactoren Mechanisme / Onderzoek (details voor geïnteresseerden) Oogheelkundig onderzoek Soorten serosa’s Prognose Behandeling Animatiefilm 1. Inleiding: opbouw van het netvlies en vaatvlies Onderaan de folder vindt u een animatiefilm (Engels) om eea te verduidelijken. Om deze…

Lees meer »

Bijziendheid (hoge myopie) en netvlies afwijkingen

Inhoudsgave: Inleiding Oogheelkundige afwijkingen bij hoge bijziendheid Zwakke gebieden in het netvlies (perifere retinadegeneraties) Netvliesloslating (ablatio retinae) Afwijkingen in de gele vlek (myope maculopathie) focale chorioretinale atrofie lacquer cracks chorioretinale neovascularisaties (mCNV) subretinale hemorrhagieën Fuchse spot maculaire retinoschisis dome-shaped macula hoe vaak komt een myope maculopathie voor? Afwijkende vorm van de oogbol (staphyloom, stafyloom, uitbochting oogbol)…

Lees meer »

Asteroide hyalopathie (witte vlokken in glasvocht), Amyloidose, Cholesterolosis

Inhoudsopgave Inleiding: het netvlies en het glasvocht Asteroide hyalopathie (asteroïde hyalosis: witte vlokken in het glasvocht) Cholesterolosis Amyloidose 1. Inleiding: het netvlies en glasvocht Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. Het beeld van de buitenwereld wordt door het netvlies opgevangen en langs de oogzenuw naar de hersenen doorgegeven. In het centrum van het…

Lees meer »

Vaatvlies: sclerochoroidale calcificaties, osteoom

Inhoudsopgave: Sclerochoroidale calcificaties Choroidea osteoom (osseous choristoma) Calcificaties in netvlies 1. Sclerochoroidale calcificaties Voor de opbouw van het vaatvlies wordt verwezen naar desbetreffende folder.   Er bestaan diverse tumoren van het vaatvlies (choroidea), zoals een choroidale naevus, een choroidaal melanoom, een choroidaal lymfoom, choroidale metastasen (uitzaaiingen), sclerochoroidale calcificaties, een choroidaal osteoom en een choroidaal granuloom….

Lees meer »

Vaatvlies: scheur (choroidea ruptuur), kneuzing van netvlies (commotio retinae)

Inhoudsopgave Commotio retinae (kneuzing van het netvlies) Netvliesscheur Glasvochtbloeding Choroidea ruptuur (scheur in het vaatvlies) Door een ongeval kan een stomp oogletsel ontstaan. De verschillende structuren die aangedaan kunnen zijn, worden beschreven in de folder ” trauma / ongeval”  onder noemer ” Het Oog”. In deze folder worden de afwijkingen beschreven die het achterste deel…

Lees meer »

Vaatvlies: moedervlekken / oogmelanoom / uitzaaiingen in oog

Inhoudsopgave Gezwellen van het vaatvlies: Inleiding Moedervlekken in het oog (choroidale nevus) Congenitale hypertrofie van het RPE Choroidea melanoom (vaatvlies oogmelanoom) Metastasen (uitzaaiingen) 1. Inleiding De meest voorkomende tumoren van het vaatvlies (choroidea tumoren) zijn een moedervlek (goedaardig gezwel) en een melanoom (kwaadaardig gezwel).Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. Het heeft een rood-bruine…

Lees meer »

Macula degeneratie (bijlage: prognose, erfelijkheid, vitamine tabletten)

Inhoudsopgave: Details en bijlage bij de hoofdfolder van natte macula degeneratie (netvliesveroudering) Indeling AMD Prognose en risico bepaling Het voorkomen van AMD in de populatie op Prognose en risicofactoren Het spontane beloop van het eindstadium AMD Genetica (erfelijkheid) en AMD genetica, complementcascade complement en AMD, behandeling en genetica Voedingssupplementen (details, samenstelling, kosten, geschiktheid) bij maculadegeneratie PDT (photodynamische therapie)…

Lees meer »

Vaatafwijkingen: ziekte van Coats, Teleangiectasieen, PEVAC

Inhoudsopgave: Inleiding: het netvlies De ziekte van Coats inleiding oorzaak en het voorkomen indeling prognose behandelingen Idiopathische maculaire teleangiectasieën (in de gele vlek) PEVAC (Perifoveal Exudative Vascular Anomalous Complex) 1. Inleiding: het netvlies Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. Het beeld van de buitenwereld wordt door het netvlies opgevangen en langs de oogzenuw…

Lees meer »

Angioide strepen, PHPV, Torpedo maculopathie

Inhoudsopgave: Opbouw van het oog Ontwikkelingsstoornissen Tunica vasculosa lentis Persisterend foetaal vasculatuur, PHPV – PFV) Angoid streaks (angoïde strepen) Torpedo maculopathie (TM) 1. Opbouw van het oog   2. Ontwikkelingsstoornissen 2a. Tunica vasculosa lentis Tijdens de embryonale ontwikkeling loopt een bloedvat van de oogzenuw, via de glasvochtruimte, naar de ooglens (de arteria hyaloidea of tunica…

Lees meer »

Terson syndroom, Zonlicht / Valsalva / Bestralingsretinopathie

Inhoudsopgave: Terson syndroom (netvliesafwijkingen na een hersenbloeding) Valsalva retinopathie (bloeding door niezen, persen, braken, zwaar tillen) Lichtschade: zonlicht-retinopathie (netvliesafwijkingen door zonlicht) Bestralingsretinopathie (netvliesafwijkingen na bestralingen) Overige retinale bloedingen (onbekende oorzaak) 1. Terson syndroom (netvliesafwijking na hersenbloeding) Het Terson syndroom komt voor bij patiënten die een hersenbloeding hebben doorgemaakt (een subarachnoidale bloeding, een subdurale bloeding of…

Lees meer »

Achterste glasvochtloslating (fasen, proces)

Inhoudsopgave Inleiding: het netvlies en het glasvocht Achterste glasvochtloslating (AGVL) en Interface afwijkingen (overgang glasvocht en netvlies) Glasvochtloslating (het ontstaan van een ‘normale’ glasvochtloslating) Complete AGVL Incomplete AGVL Behandelingen: glasvochtoperatie, injectie met gas en ocriplasmine 1. Inleiding: het netvlies en glasvocht Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. Het beeld van de buitenwereld wordt…

Lees meer »

Perifere retinadegeneraties: zwakke plekken in het netvlies (lattice), retinoschisis

Inhoudopgave: zwakke plekken in het netvlies: Inleiding: het netvlies het glasvocht en perifere retinadegeneraties glasvochtloslating Perifere retinadegeneraties (zwakke plekken in netvlies Soorten perifere retinadegeneraties (zwakke plekjes) lattice degeneratie snailtrack degeneratie (slakkensporen degeneratie) paving-stone of cobble stone degeneratie tufts reticulaire pigmentdegeneraties (RPE hypertrofie / hyperplasie) white-with-pressure en white-without-pressure Netvliesdefecten (retinadefecten) Behandeling van perifere retinadegeneraties en netvliesdefecten Retinoschizis…

Lees meer »

Glasvocht en netvlies (bijlage)

Inhoudsopgave (Bijlage van de hoofdfolder) Bloedvat nieuwvorming onder het netvlies (chorioidale neovascularisaties) Bijlage: folder bloedvatafsluiting in het netvlies (occlusie) Netvliesafwijkingen zonder suikerziekte (diabetes) Fundus tessellation Giant tears (reuzenscheur in het netvlies) Bloedvat nieuwvorming onder het netvlies (chorioidale neovascularisaties) Bij bepaalde aandoeningen worden nieuwe bloedvaten gevormd die per definitie slecht van kwaliteit zijn. Deze nieuwe, maar…

Lees meer »

Bouw en functie: hoornvlies, slijmvlies, traanfilm

Inhoudsopgave: Bouw van het oog Cornea (het hoornvlies) de bouw de functie van het hoornvlies het brekend vermogen van het hoornvlies de vorm van het hoornvlies Conjunctiva (het bindvlies, slijmvlies van het oog) de bouw de functie Traanfilm Animatiefilm 1. Bouw van het oog Onderaan de folder wordt een animatie getoond (in Engels). Het hoornvlies…

Lees meer »

Algemeen overzicht hoornvlies / slijmvlies afwijkingen

Inhoudsopgave Indeling van hoornvlies- en slijmvliesafwijkingen: Afwijkingen oogoppervlak (ocular surface disorders) Infecties Afweer-gerelateerde aandoeningen (immunologisch gemedieerde aandoeningen) Tumoren Aangeboren afwijkingen hoornvlies / sclera Dystrofieën van het hoornvlies (cornea): troebelingen Degeneraties ./ Verouderingsverschijnselen Stofwisselingsstoornissen (metabole stoornissen)van het hoornvlies (cornea) Toxische en traumatische beschadigingen van het oog In deze folder vindt u een indeling / overzicht van…

Lees meer »

Het rode oog: overzicht oorzaken

Inhoudsopgave: Algemeen Oorzaken van rode ogen Aandoeningen van de oogleden Aandoeningen van de conjunctiva (het slijmvlies of bindvlies) Aandoeningen van de harde oogrok (episclera, sclera) Aandoeningen van het hoornvlies (de cornea) Aandoeningen van het regenboogvlies (de iris) Aandoeningen van de oogkas Overige aandoeningen 1. Algemeen Deze folder geeft een overzicht van de oorzaken van een…

Lees meer »

Bloeding onder het slijmvlies (conjunctiva): subconjunctivale bloeding (oogwit bloeding)

Inhoudsopgave: Wat is het slijmvlies (conjunctiva) van het oog? Een egale bloeding onder het slijmvlies (conjunctivale bloeding) klachten oorzaken behandeling Animatiefilm Specifieke folders Voor een opsomming van de oorzaken van een rood oog → zie folder oorzaken rood oog Voor beschrijving van diffuse roodheid (bloeding) → deze folder 1. Wat is het slijmvlies (conjunctiva) van het oog? De…

Lees meer »

Conjunctivitis (bindvlies / slijmvlies ontsteking): algemeen overzicht

Inhoudsopgave Oogwitontsteking / slijmvlies ontsteking / bindvlies ontsteking: Slijmvlies (conjunctiva) + Conjunctivitis (bindvlies ontsteking) Klachten en diagnose Oorzaken van conjunctivitis (slijmvliesontsteking, bindvliesontsteking) niet-infectieus infectieus Specifieke aandoeningen: klachten, behandeling en preventie bacteriële conjunctivitis virale conjunctivitis irritatie conjunctivitis allergische conjunctitivis: hooikoorts, toxisch, vernalis verlittekende conjunctivitis: ocular cicatricial pepmphigoid, Stevens-Johnson syndroom  Animatiefilm 1. Slijmvlies (conjunctiva) en Conjunctivitis (oogwit…

Lees meer »

Conjunctivitis (bindvlies / slijmvlies ontsteking): allergie, allergische reactie

 Inhoudsopgave Slijmvlies (conjunctiva) en slijmvliesontsteking (conjunctivitis) Het afweersysteem (immuunsysteem) wat is een afweerreactie wat is een allergie Onderzoek en klachten Allergenen en indeling (o.a pollen, huisstof, oogdruppels, contactlens-allergie) Behandeling (algemeen) Indeling specifieke vormen en behandelingen acute allergische rhinoconjunctivitis (hooikoorts, huisstofmijt, pollen) vernale keratoconjuncitivitis (vernalis, VKC) atopische conjunctivitis giant papillaire conjunctivitis toxische conjunctivitis overige aandoeningen Animatiefilm 1. Slijmvlies…

Lees meer »

Oogontsteking: de Eikenprocessie rups

Inhoudsopgave: Oog ontsteking door de eikenprocessierups De eikenprocessierups (EPR) algemeen levenscyclus Klachten huid / luchtwegen oogproblemen Behandeling eikenprocessierups algemeen oogheelkundig (huisarts) oogheelkundig (oogarts) Pathofysiologische mechanismen (type reactie) 1. De eikenprocessierups 1a. Algemeen Bepaalde behaarde rupsen vormen een gezondheidsrisico voor de mens. Het risico wordt veroorzaakt door brandharen, die zich vanaf een bepaald larvestadium van deze…

Lees meer »

Conjunctivitis (bindvlies / slijmvlies ontsteking): virus, adenovirus (EKC)

Inhoudsopgave Slijmvliesontsteking of Bindvliesontsteking: Het hoornvlies (de cornea) Wat is een virale conjunctivitis? adenovirale keratoconjunctivitis molluscum contagiosum conjunctivitis acute hemorrhagische conjunctivitis herpes infecties Oogproblemen en klachten bij een EKC (adenovirus) conjunctivitis (slijmvliesontsteking) keratitis (hoornvliesontsteking) Risico’s op besmetting Behandeling Deze folder gaat over een ontsteking door een Adenovirus. Voor de overzichtsfolders, zie folder – Slijmvlies ontsteking…

Lees meer »

Conjunctivitis: Covid, coronavirus en andere oogafwijkingen

Inhoudsopgave Covid en oogaandoeningen slijmvliesontsteking / bindvliesontsteking: Inleiding SARS-CoV of Covid-19 Conjunctivitis (slijmvlies ontsteking) Algemeen Oogheelkundig Pathofysiologie Behandeling Overige oogafwijkingen bij Covid 1. Inleiding Sinds december 2019 is het coronavirus een wereldwijde ziekte geworden dat zeer besmettelijk is. Het virus draagt de naam “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2” (= SARS-CoV-2). De aandoening zelf heet…

Lees meer »

Episcleritis en scleritis (uitwendige oogbol ontsteking)

Inhoudsopgave oogbolontsteking: Algemeen: wat zijn de episclera en de sclera? Episcleritis wat is een episcleritis? oorzaak en indeling van een episcleritis behandeling van een episcleritis Scleritis wat is een scleritis? oorzaak van scleritis indeling van scleritis behandeling van een scleritis 1. Algemeen: wat zijn de episclera en de sclera? Het vooraanzicht van het oog bestaat uit: 1a. Het hoornvlies: Dit…

Lees meer »

Hoornvlies ontsteking: algemene overzichtsfolder (keratitis)

Inhoudsopgave hoornvliesontsteking Het hoornvlies (cornea) Hoornvliesontsteking (keratitis) Klachten Oorzaken en behandeling van een ontsteking bacteriën, virussen, schimmels, gisten chemicaliën (etsing) ultraviolette straling (‘lasogen’, ‘sneeuwblind’) trauma / ongeval ooglidafwijkingen (o.a. randkeratitis, exposure keratopathie) stoornis gevoelszenuw: neurotrofe keratitis contactlenzen overige de belangrijkste risicofactoren bij jongeren en ouderen Prognose Complicaties (zweer, perforatie) + Animatiefilm Speciale vorm van een…

Lees meer »

Hoornvlies ontsteking: gordelroos, herpes zoster, waterpokken (HZV keratitis)

Inhoudsopgave Hoornvliesontsteking: Een herpes zoster infectie Indeling herpes virussen Varicella (waterpokken) Herpes zoster (ophthalmicus), gordelroos Beloop van herpes zoster Verschijnselen (algemeen) prodromaal stadium (voorstadium) de huid frequentie en risicofactoren kans op een recidief (herinfectie) de behandeling van de huid het oog Oogafwijkingen afwijkingen aan het ooglid slijmvliesontsteking (conjunctivitis) hoornvliesontsteking inwendige oogontsteking ontsteking diepliggende slijmvlieslagen of…

Lees meer »

Hoornvlies ontsteking: herpes simplex infectie (HSV keratitis)

Inhoudsopgave hoornvliesontsteking: Wat is herpes simplex? Wat is de oogontsteking met herpes simplex? inleiding indeling herpes ontsteking van het hoornvlies hoe vaak komt het voor? Indeling en verschijnselen infectieuze epitheliale keratitis (IEK, oppervlakkige vorm) stromale herpes keratitis overige vormen (uveitis) herpes simplex ontstekingen bij kinderen Complicaties kans op een recidief (herhalingskans) littekenvorming wondgenezing het andere, niet…

Lees meer »

Hoornvliestransplantaties: DSEK, DMEK (vervangen binnenste laagje hoornvlies)

Inhoudsopgave hoornvlies-transplantaties: Het hoornvlies Oorzaken van hoornvliestroebelingen Indeling verschillende hoornvliestransplantaties volledige hoornvliestransplantatie → zie folder PKP gedeeltelijke hoornvliestransplantatie Gedeeltelijke hoornvliestransplantatie (een lamellaire keratoplastiek: LK) Anterieure LK  (ALK) (transplantatie van buitenste laag) oppervlakkige ALK diepe ALK  (DALK) Posterieure LK (PLK), endotheel transplantaat (EK) (transplantatie van binnenste laag) indicaties subindeling DSEK / DSAEK / FS-DSEK DLEK DMEK → de…

Lees meer »

Hoornvliestransplantaties: PKP (vervangen volledig hoornvlies) bij een troebele cornea

Inhoudsopgave hoornvlies-transplantaties: Het hoornvlies Oorzaken van hoornvliestroebelingen Indeling verschillende hoornvliestransplantaties Volledige hoornvliestransplantatie (een perforerende keratoplastiek: PKP) Gedeeltelijke hoornvliestransplantatie: Lamellaire Keratoplastiek (transplantaat van het vóórvlak of het achtervlak van het hoornvlies  (zie andere folder) Animatiefilm 1. Hoornvlies Het hoornvlies, de cornea genoemd, is het voorste deel van het oog en is helder onder normale omstandigheden. Door…

Lees meer »

Hoornvlies troebelingen (cornea dystrofie)

Inhoudsopgave hoornvliestroebeling: Troebel hoornvlies: wat zijn degeneraties en dystrofieën Wat is een cornea dystrofie (troebel hoornvlies) Het hoornvlies met animatiefilm Indeling van cornea-dystrofieën (hoornvliestroebeling) Epitheliale basement membraan dystrofie (EBMD, MDF dystrofie) Fuchse endotheliale cornea dystrofie (FECD dystrofie) Reis-Bücklers dystrofie (RBD dystrofie) Granulaire dystrofie Lattice dystrofie Maculaire cornea dystrofie (MCD dystrofie) Central cloudy dystrophy van Francois…

Lees meer »

Hoornvlies zwakte: veroudering (hoornvliesdystrofie van Fuchs)

Inhoudsopgave Hoornvlieszwakte: Het hoornvlies (cornea) Het endotheel (binnenste laagje van het hoornvlies) Hoornvlieszwakte: hoornvliesdystrofie van Fuchs Klachten Risico’s / complicaties Behandeling Animatiefilm 1. Het hoornvlies (cornea) Het hoornvlies, de cornea genoemd, is het glasheldere voorste deel van het oog, waardoor het licht het oog binnenkomt. Het is als het ware het venster van het oog. Het hoornvlies…

Lees meer »

Hoornvlies beschadiging: schaafwond (erosie), droge plekken (punctata)

Inhoudsopgave: Wat is het hoornvlies (cornea)? Vormen van hoornvliesbeschadigingen (definitie): cornea erosie en punctata Cornea-erosie (hoornvliesbeschadiging, schaafwond) Wat is een cornea-erosie en klachten Vormen van cornea-erosie en behandeling enkelvoudige (éénmalige) cornea-erosie behandeling prognose recidiverende, terugkomende cornea-erosie Behandelingen van recidiverende cornea-erosie Complicaties bij een cornea-erosie Punctata (droge plekjes op het hoornvlies) Animatiefilm 1. Wat is het hoornvlies…

Lees meer »

Hoornvlies: veroudereringsverschijnselen / degeneraties

Inhoudsopgave: Hoornvlies / slijmvlies een troebel hoornvlies: wat zijn degeneraties en dystrofieën bouw van het hoornvlies Indeling degeneraties 1. Hoornvlies / Slijmvlies 1a. Een troebel hoornvlies: wat zijn Degeneraties en Dystrofieën Degeneratie van weefsel is een fysiologische decompensatie van weefselbestanddelen en een achteruitgang van weefselfuncties. Vaak zijn het fysiologische veranderingen die geassocieerd zijn met leeftijd (ouderdomsverschijnselen)….

Lees meer »

Keratoconus: een kegelvormig hoornvlies

Inhoudsopgave: Het hoornvlies en lichtbreking Wat is een keratoconus? Klachten Oogheelkundig onderzoek Indeling van een keratoconus Oorzaak en associaties Behandelingen: bril, contactlenzen hoornvliesringen (Itacs,cross-linking CXL) hoornvliestransplantatie PMD (pellucid marginal degeneration) Animatiefilm 1. Het hoornvlies en de lichtbreking Keratoconus is een aangeboren oogziekte waarbij het hoornvlies (cornea) iets uitpuilt omdat het in het midden dunner is…

Lees meer »

Pterygium en Pinguecula

Inhoudsopgave: Pterygium wat is een pterygium? indeling van een pterygium prevalentie (hoe vaak komt het voor?) oorzaak van een pterygium klachten behandeling de operatie en resultaten kans op recidief (de kans dat het pterygium terugkomt) Pinguecula (pingueculum) wat is een pinguecula? oorzaak van een pinguecula behandeling Animatiefilm (pterygium+pinguecula) 1. Pterygium 1a. Wat is een pterygium?…

Lees meer »

Hoornvliesafwijkingen: overgevoeligheidsreacties (randkeratitis, phlyctenulose, pemphigoid), immunologie

Inhoudsopgave: Inleiding slijmvlies / hoornvlies en afweerreacties Het afweersysteem Afweersysteem-gerelateerde aandoeningen van het slijmvlies en hoornvlies Randkeratitis (ontsteking aan de randen van het hoornvlies) keratitis door een bacteriële overgevoeligheid. rosacea phlyctenulose Ernstige perifere keratitis of ulcus (zweervorming) Thygeson superficial punctate keratitis (SPK) Cicatricieel Pemphigoid (CP) Stevens-Johnson syndroom Bijlage immunologie 1. Inleiding slijmvlies / hoornvlies en…

Lees meer »

Corneale Cross-linking van hoornvlies (CXL)

Inhoudsopgave Collageen cross-linking van het hoornvlies (CXL) Anatomie van het hoornvlies Behandeling Werking van crosslinking Indicaties / toepassingen Keratoconus Pellucidal marginal degeneration (PMD) Overige indicaties Resultaten Complicaties en risico’s Animatiefilm CXL 1. Anatomie van het hoornvlies Een optimaal optisch (brekend) systeem van het hoornvlies is pas mogelijk bij een optimale traanfilm, een regelmatig hoornvlies-oppervlak en optimale…

Lees meer »

Gezwellen slijmvlies (pigmentvlek, moedervlek, melanoom, lymfoom, tumoren)

Inhoudsopgave Conjunctiva tumoren: Bouw van het slijmvlies (conjunctiva) Gezwellen van het slijmvlies (tumoren conjunctiva) goedaardige conjunctivale gezwellen kwaadaardige conjunctivale gezwellen Goedaardige conjunctivale gezwellen pinguecula, pterygium conjunctivale papilloom (squameus papilloom) conjunctiva cysten pyogeen granuloom conjunctivale en corneale intraepitheliale neoplasie (CIN) oculaire melanocytose (blue sclera) congenitale epitheliale melanosis (freckle, ephelis) benigne acquired melanosis (goedaardig, verworven melanosis) naevus…

Lees meer »

Hoornvlies-aandoeningen: exposure / neurotrofe keratopathie, SLK

Inhoudsopgave: Inleiding slijmvlies en hoornvlies Exposure keratopathie (uitdroging hoornvlies door onvoldoende ooglidsluiting) Neurotrofe keratopathie (keratitis): uitdroging hoornvlies door een zenuwafwijking Superior Limbic keratoconjunctivitis (SLK) 1. Inleiding slijmvlies / hoornvlies Alvorens de indeling en aandoeningen te bespreken, is de bouw van het oog van belang:   Het hoornvlies, de cornea genoemd, is het heldere voorste deel van…

Lees meer »

Slijmvlies: plooien (conjunctivochalasis), kalkneerslagen, witte kalkspatjes

Inhoudsopgave: Hoornvlies / slijmvlies bouw van het hoornvlies een troebel hoornvlies: wat zijn degeneraties en dystrofieën? Indeling degeneraties Conjunctivochalasis (zwellingen, plooitjes, overtollig slijmvlies of conjunctiva) Kalkneerslagen: op slijmvlies: conjunctivale concrementen (kalkspatjes of kalk korreltjes) in de harde oogrok (sclera) 1. Hoornvlies / Slijmvlies 1a. Bouw van het hoornvlies Elders op de website worden diverse oogziekten van het…

Lees meer »

Witte ring (arcus senilis), bandkeratopathie, Crocodile shagreen

Inhoudsopgave: Hoornvlies / slijmvlies bouw van het hoornvlies een troebel hoornvlies: wat zijn degeneraties en dystrofieën Indeling degeneraties Arcus senilis (witte ring rondom het hoornvlies) Bandkeratopathie (horizontale troebele band in het hoornvlies) Crocodile shagreen (vlekken in het hoornvlies) 1. Hoornvlies / Slijmvlies 1b. Bouw van het hoornvlies Elders op de website worden diverse oogziekten van het hoornvlies (cornea)…

Lees meer »

Restgroep (bijlage hoornvlies / slijmvlies)

Inhoudsopgave: Episcleritis en scleritis (bijlage) episcleritis scleritis scleritis posterior Acute corneale hydrops (plotselinge zwelling van het hoornvlies) Limbale stamceldeficientie Medicijnen-geinduceerde hoornvliesafwijkingen (Vortex keratopathie) Episcleritis en scleritis (bijlage) Dit is een bijlage van de hoofdfolder over episcleritis en scleritis. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van een grote studie [Ophthalmology 2012;43, 500 scleritis-patienten en 85 episcleritis patienten]: Episcleritis de gemiddelde leeftijd…

Lees meer »

Bouw en functie: de oogleden

Inhoudsopgave: Huid, spieren en tarsus van het ooglid De ooglidrand Adnexen (aanhangsels zoals oogharen, kliertjes) Het knipperen De ooglidspleet Soorten ooglidcorrecties Redenen voor het verrichten van ooglidoperaties De verzekering 1. Huid, spieren en tarsus van het ooglid 1a. Anatomie / bouw De oogartsen opereren ook afwijkingen van de oogleden en de traanwegen (oculoplastische chirurgie). U vindt op…

Lees meer »

Ooglidcorrectie: huidteveel (overtollig huid) bovenoogleden (dermatochalasis)

Inhoudsopgave: ooglidoperatie bovenooglid: blefaroplastiek bij een dermatochalazis Oorzaken van overtollig huid in het bovenooglid Klachten De operatie operatiebeschrijving aanvullende correcties: ptosis correctie, wenkbrauwlift bloedverdunners Resultaten Nazorg, bijwerkingen en complicaties Algemene opmerkingen De verzekering Kosten / wachttijden Animatiefilm 1. Oorzaken van overtollig huid in het bovenooglid Aan het einde van de folder is een Engelstalige animatie…

Lees meer »

Ooglidcorrectie: huidteveel (overtollig huid) onderoogleden (dermatochalasis)

Inhoudsopgave Ooglid operatie onderoogleden: Inleiding Oorzaken van overtollig huid in het onderooglid De ooglid operatie bloedverdunners de operatie procedure van een onderooglidcorrectie overige procedure Risico’s De verzekering Animatiefilm 1. Inleiding Er moet onderscheid worden gemaakt in huidteveel in het bovenooglid en het onderooglid. Huidteveel in het bovenooglid wordt in een andere folder of op de website…

Lees meer »

Blepharitis: Ooglid ontsteking (ooglidrand ontsteking)

Inhoudsopgave Ooglidrandontsteking, blefaritis: Wat is een blepharitis (ooglidontsteking)? Klachten ooglidontsteking Epidemiologie Vormen van ooglidontsteking (blepharitis) Afwijkingen aan de vóórzijde van de ooglidrand (anterieure blepharitis): staphylococcen en seborrhoïsche blepharitis Afwijkingen aan de achterzijde van de ooglidrand (posterieure blepharitis): meibomitis, meiboomklier dysfunctie) Behandeling van een ooglidontsteking Hoe vaak en hoe lang behandelen? Prognose Condities geassocieerd met een…

Lees meer »

Blepharitis: MGD, meibomitis (talgklierontsteking)

Dit is een bijlage van de hoofdfolder Ooglid ontsteking (blefaritis) Inhoudsopgave: Ooglidrand ontsteking: de talgklier (Meibomklier) detail van de bouw inleiding en functie talgklieren MGD (Meibomian Gland Dysfunction) hoe vaak komt MGD voor (prevalentie) indeling en oorzaken obstructieve Meibomklier-dysfunctie(MGD) klachten en onderzoek behandeling condities geassocieerd met een chronische blepharitis Animatiefilm Prolaberende traanklier 1. Ooglidrand ontsteking:…

Lees meer »

Chalazion (talgklierzwelling, zwellinkje, gerstekorrel, hagel)

Inhoudsopgave: Wat is een chalazion? Bouw van het bovenooglid Oorzaak Verschijnselen / klachten Diagnose Complicaties Behandeling conventionele behandeling het chirurgisch verwijderen van een chalazion Animatie / film Wat is een chalazion? Een chalazion (ook wel ‘hagel” en soms gerstekorrel genoemd) is een pijnloze zwelling of bultje van een talgklier in het ooglid. Chalazion is afgeleid…

Lees meer »

Entropion: naar binnen gedraaid / gekanteld onderooglid

Inhoudsopgave: Wat is een entropion (naar binnen gedraaid onderooglid)? Klachten van een entropion Oorzaken van een entropion Onderzoek Operatieve correctie van het involutionele entropion Resultaten Complicaties en bijwerkingen Animatiefilm 1. Wat is een entropion (naar binnen gedraaid onderooglid)? Bij een entropion is de rand van het onderooglid slapper en naar binnen gedraaid. De oogharen rollen…

Lees meer »

Ectropion: naar buiten gedraaid onderooglid

Inhoudsopgave Naar buiten gedraaid of gekanteld onderooglid: Wat is een ectropion? Klachten Oorzaken en Onderzoek Operatieve correctie van het involutioneel ectropion Resultaten Bloedverdunners Complicaties en bijwerkingen Animatiefilm 1. Wat is een ectropion? Aan het einde van de folder staat een animatie. Ectropion is een naar buiten gedraaide rand van het onderooglid door dat de rand…

Lees meer »

Floppy eyelid syndroom (te slap bovenooglid)

Wat is een Floppy Eyelid Het floppy eyelid syndroom (FES) wordt gekenmerkt door: slappe bovenoogleden: het bovenooglid is slap en uitgerekt en heeft een grote elasticiteit. Het ooglid is eenvoudig om te draaien bij een oogonderzoek. De bindweefselplaat (tarsus) in het bovenooglid is elastischer en kan makkelijk vervormd en omgedraaid worden. een chronische papillaire conjunctivitis:…

Lees meer »

Gelige zwelling in huid (xanthelasmata)

Wat is een xanthelasma Een xanthelasma is een gelige verkleuring de huid van de bovenoogleden. Het is een plaatselijke vetstapeling in de huid. Het komt het meest voor in de binnenooghoek en is meestal symmetrisch. Oorzaak Het berust op een locale stofwisselingsstoornis, die het meest voorkomt bij vrouwen in of na de overgang, maar ook…

Lees meer »

Hangend of laagstand van het bovenooglid (ptosis)

Inhoudsopgave: Inleiding: wat is een ptosis (laagstand van het bovenooglid) Oogheelkundig onderzoek Oorzaken van een ptosis aponeurogene of involutionele ptosis myogene ptosis neurogene ptosis mechanische ptosis Aponeurogene of involutionele ptosis oorzaken, de operatie risico’s, complicaties en resultaten Myogene ptosis aangeboren ptosis (congenitaal) verworven ptosis (CPEO, Myasthenia Gravis, dystrofia myotonica) Neurogene ptosis verlamming van de 3e hersenzenuw…

Lees meer »

Hordeolum (stiegje, strontje)

Inhoudsopgave Hordeolum (strontje) Behandeling Animatiefilm Hordeolum (strontje of pijnlijke infectie van het ooglid) Een hordeolum, in de volksmond een ‘strontje’ genoemd, is een acuut abces van een klier in het ooglid door een bacterie-infectie, meestal een stafylococ. Deze kliertjes heten ‘de klieren van Moll of Zeis”(voor de bouw van het ooglid, zie folder oogleden/adnexen). Meestal is een ontsteking…

Lees meer »

Oogharen tegen het oog (trichiasis)

Inhoudsopgave: Wat is trichiasis? Klachten Oorzaken Behandelingen 1. Wat is trichiasis? Bij een trichiasis komen de haren van het onder- of bovenooglid tegen het hoornvlies aan doordat het onder- of bovenooglid naar binnen is gedraaid.   trichiasis 2. Klachten Doordat de haren tegen het hoornvlies krassen, kan er irritatie, een zandgevoel, of lichtschuwheid ontstaan. Het slijmvlies…

Lees meer »

Ooglidtumoren: gezwellen van oogleden, bultjes

Inhoudsopgave: Inleiding en Onderzoek Indeling goedaardige gezwellen kwaadaardige gezwellen Goedaardige (benigne) ooglidtumoren chalazion, hordeolum, papilloom, wrat, seborrhoische keratosis, epidermale inclusiecyste, prolaberende traanklier pigment- en moedervlekken (nevus) cysten en nodulae, xanthelasma, capillair hemangioom, neurofibromen, pyogeen granuloom Premaligne ooglidtumoren (vóórstadium) actinische keratosis, kerato-acanthoom, lentigo maligna, xeroderma pigmentosa Kwaadaardige (maligne) ooglidtumoren verdachte kenmerken van een kwaadaardig gezwel basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom…

Lees meer »

Preseptale en orbitale cellulitis (ontsteking van huid rondom oog)

Inhoudsopgave huidontsteking rondom het oog: Inleiding Preseptale cellulitis (ontsteking huid rondom oog) Orbitale cellulitis (ontsteking weefsel rondom oog) 1. Inleiding Cellulitis is een infectieuze ontsteking rondom één oog met fors gezwollen oogleden. Om de verdere uitleg over cellulitis goed te begrijpen, is het verstandig om eerst de tekst over de bouw van het ooglid en…

Lees meer »

Spastische en trillende oogleden (krampachtige, dichtgeknepen ogen)

Inhoudsopgave: Trillende oogleden (faciale myokymie: spiertrekkingen rondom de ogen en in oogleden) Benigne faciale fasciculaties (terugkerende spiertrekking ooglid) Faciale myokymie Overige Botuline-toxine (Botox, Dysport) in de oogheelkunde Blepharospasme (krampachtig, dichtgeknepen ogen) inleiding wat is een blepharospasme oorzaken klachten behandelingen Hemifacialis spasme Animatiefilm Voor uitgebreide informatie over de bouw van de oogleden en spieren → zie folder bouw/functie ooglid….

Lees meer »

Droge ogen: hoofdfolder (keratoconjunctivitis sicca, droog oog)

Inhoudsopgave: Wat is een traanfilm Aanmaak en afvoer van tranen Opbouw van de traanfilm Klachten van droge ogen Oorzaken van droge ogen Het onderzoek Hoe vaak komt het voor (prevalentie)? Behandelingen Prognose Animatie / film 1. Wat is een traanfilm Op het oog rust een traanlaagje. Dit traanlaagje bevat traanvocht en dient ervoor om het…

Lees meer »

Natte / Tranende ogen (epifora) bij volwassenen

Inhoudsopgave: Inleiding De aanmaak en afvoer van tranen Opbouw van de traanfilm Oorzaken van tranende ogen te veel traanproductie: reflextranen en pseudotranen (neptranen) een functiestoornis van de traanpomp belemmering van het traanafvoersysteem Onderzoek Behandeling van: te veel traanproductie een functiestoornis van de traanpomp belemmering van het  traanafvoersysteem verwijden van de traanpunt correctie van een afstaande…

Lees meer »

Natte / Tranende ogen (epifora) bij kinderen

Inhoudsopgave: Inleiding: traanweg en opbouw van de traanfilm De aanmaak van tranen (traanproductie) De afvoer van tranen Oorzaken van een tranend oog (algemeen) Oorzaken van een tranend oog bij kinderen Behandeling conservatief sondage intubatie van een siliconen slangetje dacryocystorhinostomie (DCR) Animatie traanfilm 1. Inleiding Iedereen heeft weleens last van tranende ogen, bijv. bij het buiten…

Lees meer »

Uveitis: inwendige oogontsteking, regenboogvliesontsteking (iris, iritis), vaatvlies

Inhoudsopgave inwendige oog-ontsteking (uveïtis) Inleiding uveïtis Klachten, verschijnselen en diagnostiek Oogonderzoek Indeling van uveïtis mechanisme van de ontsteking, aanvang (begin) en beloop, uitgebreidheid van de aandoening: lokaal of systemisch lokalisatie van de ontsteking uveitis anterior, iridocyclitis intermediaire uveitis uveitis posterior panuveitis Diagnose Oorzaken Beloop/ Risico’s / Prognose Behandeling Specifieke aandoeningen van uveïtis Animatiefilm 1. Inleiding…

Lees meer »

Glaucoom (hoge oogdruk): oorzaken, vormen, behandelingen (overzichtsfolder)

Inhoudsopgave: Wat is glaucoom (glaucoma) Wat is oogdruk Onderzoek naar de oogdruk, de oogzenuw en het gezichtsveld Klachten Risicofactoren Soorten glaucoom oculaire hypertensie open kamerhoekglaucoom normale oogdrukglaucoom (NTG) chronisch nauwe kamerhoek glaucoom / afgesloten kamerhoekglaucoom (acuut glaucoom) aangeboren glaucoom Hoe vaak komt glaucoom voor Behandelingen: oogdruppels, laserbehandelingen, operatie Controles Verwachtingen / prognose Animatiefilm 1. Wat is…

Lees meer »

Glaucoom (hoge oogdruk): operaties (shunts, implants Paul | Baerveldt, trabeculectomie)

Inhoudsopgave Glaucoomoperaties: Wat is oogdruk en glaucoom? Glaucoomoperatie: de Shunt operaties (MIGS: microinvasive glaucoma surgery) de iStent shunts de Preserflo microshunt Glaucoomoperatie: drainage implants (Paul /Baerveldt / Ahmed implant) Glaucoomoperatie: de Trabeculectomie (TE) Overige operaties Animatiefilm 1. Wat is oogdruk en glaucoom? Het oog wordt op spanning gehouden door inwendig oogvocht, kamerwater genoemd. Dit wordt de…

Lees meer »

Glaucoom (hoge oogdruk): indeling, zeldzame vormen

Deze folder is een uitbreiding van de Algemene folder → lees eerst naar de overzichtsfolder Inhoudsopgave: Indeling glaucoom open-kamerhoek glaucoom (POAG, SOAG) gesloten-kamerhoek glaucoom (acuut glaucoom, chronisch glaucoom) aangeboren of congenitaal glaucoom bijzondere vormen van glaucoom Pigmentdispersie syndroom (PDS) en Pigment glaucoom Pseudoexfoliatie syndroom (PEX, PXF, XFS) Nauwe / afgesloten kamerhoek glaucoom (acuut en chronisch…

Lees meer »

Scheelzien (strabismus, loensen) en operatie

Inhoudsopgave Scheelzien en scheelziensoperatie: Algemeen Indeling scheelzien fusie accommodatie en convergentie indeling van de stand van de ogen orthoforie (rechte oogstand) heteroforie (neiging tot scheelstaande ogen) heterotropie (scheelstaande ogen) overige (vergentie afwijkingen) Oorzaken van scheelzien Gevolgen van scheelzien: kinderen en volwassenen Onderzoek / screening en diagnose Behandelingen De oogspier operatie (strabismuscorrectie) Aanvulling overige indeling van…

Lees meer »

Scheelzien: convergentie insufficientie (niet goed naar neuspunt kunnen kijken)

Inhoudsopgave Convergentie-insufficiëntie Inleiding oogstand en oogspieren Indeling oogstand Wat is een convergentie-insufficiëntie Oorzaken van convergentie-insufficiëntie Wie loopt het risico op Convergentie-insufficiëntie Symptomen convergentie-insufficiëntie Diagnose van convergentie-insufficiëntie Behandelingen Animatiefim 1. Inleiding oogstand en oogspieren Elk oog wordt aangestuurd door 6 oogspieren (4 rechte oogspieren en 2 schuine oogspieren). Door een goede samenwerking tussen de oogspieren van…

Lees meer »

Lui oog (amblyopie)

Inhoudsopgave Het luie oog: De ontwikkeling van het normale zien Wat is amblyopie (een lui oog)? Screening op amblyopie De diagnose Oorzaken en klachten scheelzien (strabismus) brilsterkte of refractie-afwijking oogziekten Behandelingen correctie van de brilsterkte-afwijking (bril, contactlenzen) occlusie (afplakken) druppels overige behandelingen Vervolgtraject / duur van de behandeling Animatiefilm 1. De ontwikkeling van het normale…

Lees meer »

Dubbelzien (diplopie, dubbelbeelden)

Inhoudopgave Inleiding Bouw en functie van de oogspieren Vormen van dubbelbeelden: monoculaire dubbelbeelden (dubbelbeeld met 1 oog) binoculaire dubbelbeelden (dubbelbeeld met 2 ogen) Oorzaken van binoculaire dubbelbeelden Onderzoek en behandeling Animatie over scheelzien 1. Inleiding Het visuele systeem ontwikkelt zich in de eerste 8 levensjaren. Als scheelzien op jonge leeftijd (vóór het 8e jaar) ontstaat zijn…

Lees meer »

Hoofdpijn (oogheelkundige oorzaken: refactieafwijkingen, oogmigraine)

Inhoudsopgave: Oogheelkundige oorzaken van hoofdpijn niet (goed) gecorrigeerde brilafwijking verziendheid (hypermetropie) bij jongeren, overgecorrigeerde bijziendheid (myopie) leesbril (presbyopie), cylindrische afwijking zwakke samenwerking tussen de ogen overige oogziekten Hoofdpijn met oogverschijnselen Migraine algemeen en oorzaken migraine zonder aura (gewone migraine) migraine met aura (klassieke migraine) visuele aura zonder hoofdpijn (oogheelkundige migraine, oogmigraine) Clusterhoofdpijn Hoge bloeddruk Onderzoek…

Lees meer »

Nystagmus (trillende of wiebelogen)

Inhoudsopgave: inleiding oorzaken verschijnselen diagnose behandeling prognose Inleiding De Nederlandse term voor nystagmus is wiebel- of trilogen. Met de term nystagmus worden onwillekeurige ritmische bewegingen van de oogbollen aangeduid. Onwillekeurig betekent dat de bewegingen buiten de wil om ontstaan en ook niet direct door de patiënt kunnen worden beïnvloed. Ritmisch wil zeggen dat de bewegingen…

Lees meer »

Oogafwijkingen bij AIDS

Inhoudsopgave: beschrijving van AIDS oorzaken oogafwijkingen bij AIDS, Inleiding netvliesafwijkingen overige oogafwijkingen bij AIDS het Kaposi Sarcoom (KS) aanvullende informatie Beschrijving van AIDS AIDS is een afkorting van Acquired Immuno Deficiency Syndrome, een ziekte die voor het eerst werd beschreven in 1981. Bij mensen die aan AIDS lijden zijn de immunologische afweermechanismen aangedaan. Daardoor kunnen…

Lees meer »

Tijdelijk verlies van het zicht (gezichtsvermogen)

Inhoudsopgave: Algemeen Tijdelijke vermindering van het zicht in 1 oog (Transient Monocular Visual Loss, TMVL), t.g.v. Lichamelijke oorzaken bloedvatpropjes (embolie) vasospasme / migraine hypoperfusie (onvoldoende bloedvoorziening) overige oorzaken (bloedvatontstekingen) functionele uitval Oog problemen Oogkas problemen Tijdelijke vermindering van het zicht in beide ogen (Transient Binocular Visual Loss, TBVL) 1. Algemeen Een andere term voor het…

Lees meer »

Verminderd zien en Leesklachten (kind)

Inhoudsopgave: verminderd zien bij kinderen: brilafwijking, nystagmus, lui oog, oogziekten leesklachten bij kinderen: algemeen, dyslexie 1) Verminderd zien bij kinderen Het zijn de ouders, het consultatiebureau, de schoolarts, de leerkracht en soms het kind zelf die opmerken dat een kind niet goed kan zien. Alle kinderen tot 10 jaar komen via de huisarts eerst bij…

Lees meer »

Charles Bonnet, Illusies, Hallucinatie, Visual snow, Lichtverschijnselen

Inhoudsopgave: Syndroom van Charles Bonnet (objecten zien die er niet zijn) Visuele fenomenen (onwerkelijke waarnemingen) illusies hallucinaties verschijnselen bij aandoeningen in de hersenen (hogere corticale functies) stoornissen in het herkennen van beelden/objecten (object agnosie, prosopagnosie, alexie, cerebrale achromatopsie) stoornissen in de visuele-spatiele verhoudingen (simultaan agnosie, akinetopsie, visuele allesthesie) Visual snow (het zien van sneeuwpatronen) Fotopsieën (lichtverschijnselen /…

Lees meer »

Uveitis: specifieke aandoeningen (inwendige oogontsteking)

Dit is een bijlage van de hoofdfolder uveïtis (inwendige oogontsteking). Lees eerst de hoofdfolder uveïtis, alvorens verder te gaan met onderstaande zeldzamere (specifieke) aandoeningen. Klik op de link om direct naar de betreffende aandoening te gaan. Aan het einde van de pagina vindt u een animatiefilm. De volgende aandoeningen worden beschreven: Tuberculose, Tekenbeet (Lyme), Toxoplasmose,…

Lees meer »

Uveitis: maskerade en paraneoplastisch syndroom

Inleiding Wat is een maskerade syndroom Neoplastische Maskerade Syndromen (kwaadaardige aandoeningen) intraoculair lymfoom, primair uvea lymfoom leucemie, metastase (uitzaaiingen) Niet-neoplastische Maskerade Syndromen(goedaardige aandoeningen) intraoculair corpus alienum (een vreemd lichaam in het oog), pigmentdispersie syndroom (PDS) retinitis pigmentosa, oculair ischemisch syndroom, netvliesloslating Pediatrische maskerade syndromen retinoblastoom, ziekte van Coats juveniel xanthogranuloom Paraneoplastische syndromen Bilaterale diffuse uvea…

Lees meer »

Iris (regenboogvlies) en Pupil: trauma, gezwellen, heterochromie

Inhoudsopgave Afwijkingen van de iris (het regenboogvlies): Ongeval (trauma van de iris) Gezwellen (tumoren) Cyste Solide tumoren (moedervlek en melanoom) Aniridie (ontbrekende iris) Aandoeningen van de pupil Heterochromie (kleurverschil tussen beide ogen)   1. Ongeval (trauma) 1a. Irislesie Als de iris wordt beschadigd, is er meestal een scheurtje aanwezig waardoor er vervorming van de pupil…

Lees meer »

Slaap apneu en oogverschijnselen

Inhoudsopgave Wat is het slaap-apneu syndroom (SAS) Vormen van slaap-apneu Centrale-slaapapneusyndroom (CSAS) Obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS) Combinatie van CSAS en OSAS Complicaties: lichamelijke complicaties en oogverschijnselen Floppy eyelid syndroom (FES) glaucoom Bloedvatafsluiting van de oogzenuw (Non-arteritische AION) Overige oogheelkundige associaties: serosa 1. Wat is het slaap-apneu syndroom (SAS) Slaapgebonden ademhalingsstoornissen zijn afwijkingen van het ademhalingspatroon die zich…

Lees meer »

Myotone dystrofie (Curschmann-Steinert)

Myotone Dystrofie (dystrophia myotonica of ziekte van Curschmann-Steinert) Mytonische dystrofie is een zeldzame erfelijk overdraagbare spierziekte.  De prevalentie is 50-100 per 1.000.000 personen. De leeftijd waarop de ziekte zich uit, is bij iedereen verschillend. Bij de eerste generatie in een familie met de ziekte, kan het zijn dat het helemaal niet tot uiting komt; bij de opeenvolgende generaties…

Lees meer »

Albinisme

Inhoudsopgave: Algemeen Oogheelkundige afwijkingen Vormen van albinisme Oculocutaan albinisme (afwijkingen in de ogen, de huid en het haar) Oculair albinisme (alleen afwijkingen in de ogen) 1. Algemeen Albinisme verwijst naar een heterogene groep van erfelijke afwijkingen waarbij de aanmaak van het pigment “melanine” verminderd of afwezig is. Het is een aangeboren, erfelijke aandoening a.g.v. een…

Lees meer »

Shaken baby syndroom, Coloboom

Inhoudsopgave Coloboom (ontwikkelingsdefecten) Shaken Baby syndroom (SBS) (door elkaar geschudde baby) 1. Coloboom Tijdens de normale ontwikkeling van het oog (in de embryonale fase), sluiten de oogwanden zich in de vorm van een beker. Als deze beker zich niet goed sluit, ontstaat een sluitingsdefect. Een coloboom is een embryonaal sluitingsdefect van één of meerdere structuren in het…

Lees meer »

Droge ogen: syndroom van Sjögren

Inhoudsopgave Algemeen Oorzaken Vormen van Sjögren syndroom het primaire Sjögren syndroom het secundaire Sjögren syndroom Hoe vaak komt het voor? Klachten Behandeling Animatie film 1. Algemeen Het Sjögren syndroom is een aandoening waarbij de klieren in je slijmvliezen chronisch ontstoken zijn. Deze ontstekingen leiden tot droge slijmvliezen, met name in je ogen en mond. Een…

Lees meer »

Oogbol: te klein oog (microftalmie), te groot oog (buftalmie)

Inhoudsopgave: Kleine en Grote ogen (bolle ogen): De oogbol Het kleine oog microphthalmos (microftalmie) nanopthalmos (nano betekent “dwerg”) relatieve anterieure microphthalmos anopthalmos (anoftalmie: er is geen oog aangelegd) Het grote oog (bolle ogen) Axiale myopie (bijziendheid) Buphthalmos 1. De oogbol Om te bepalen of het oog te groot of te klein is, wordt gekeken naar…

Lees meer »

Kinderoogheelkunde

Inhoudsopgave Infecties bij kinderen (neonatale conjunctivitis) Risicofactoren  van scheelzien bij kinderen < 6 jr 1. Infecties bij kinderen (ophthalmia neonatorum) Een bindvliesontsteking bij pasgeboren kinderen ontwikkelt zich binnen 2 weken van de geboorte. Dit wordt een ‘neonatale conjunctivitis’ (ophthalmia neonatroum) genoemd. Het wordt veroorzaakt door een infectie die overgedragen is van moeder naar kind tijdens…

Lees meer »

Erfelijkheid (genetica), overervingsvormen, Gentherapie

Inhoudsopgave: Algemene informatie: chromosomen (het genetisch materiaal) Erfelijke afwijkingen een te veel of te weinig chromosomen translocatie: een afwijkende structuur van een chromosoom Mendeliaanse overerving: genmutatie autosomaal dominante overerving autosomaal recessieve overerving geslachtsgebonden overerving Kleur van de ogen Polymorfisme (varianten of SNP) en Polygenische overerving Gentherapie bij erfelijke netvliesafwijkingen (inherited retinal disease) algemeen (chromosomen) gentherapie…

Lees meer »

Refractiechirurgie: overzicht van ooglasers en kunstlenzen

Inhoudsopgave Ooglaseren en Kunstlensimplantaties: Inleiding Overzicht / Indeling refractiechirurgie Hoornvlies procedures Ooglaserbehandeling van het hoornvlies zonder hoornvliesflap een oppervlakte behandeling (surface ablation): PRK / LASEK een diepte behandeling: SMILE (ReLEx) met hoornvliesflap: LASIK  Hoornvlieschirurgie de corneale ringen (ICR) coagulerende technieken zoals Conductive keratoplasty (CK) chirurgische sneden (incisies) in het hoornvlies Lens chirurgie (kunstlens implantaties) Phake intraoculaire…

Lees meer »

Algemeen: wie is wel /niet geschikt voor refractiechirurgie

Inhoudsopgave: Inleiding Voorwaarden voor een refractieve behandeling Wanneer is een refractiechirurgische behandeling niet mogelijk? Verwachtingen / leesbril Het vooronderzoek Dragers van contactlenzen Inleiding Om scherp te zien is het nodig dat lichtstralen uit de buitenwereld precies op het netvlies van het oog samenvallen. Het brekend systeem in het oog bestaat uit het hoornvlies en de…

Lees meer »

Ooglaseren hoornvlies: PRK / TransPRK / LASEK (oppervlakte behandeling)

Inhoudsopgave hoornvlieslaser: oppervlaktebehandeling zonder hoornvliesflap Inleiding: bouw van het oog en het hoornvlies Overzicht refractiechirurgie Behandelingen: PRK / LASEK PRK Indicaties PRK / LASEK De procedure Herstelperiode Resultaten Risico’s Animatiefilm 1. Inleiding: bouw van het oog en het hoornvlies Het hoornvlies (cornea) is het glasheldere voorste deel van het oog, waardoor het licht het oog binnenkomt….

Lees meer »

Ooglaseren hoornvlies: LASIK (flap methode)

Inhoudsopgave LASIK en IntraLASIK: de flaptechnologie Inleiding bouw van het oog en het hoornvlies refractie afwijkingen overzicht refractiechirurgie behandelingen Wat is LASIK De operatieprocedure Indicaties Vóór- en nadelen van LASIK  Resultaten Risico’s van LASIK Animatiefilm Femtolaser Animatie film (zie einde van de folder) 1. Inleiding 1a. bouw van het oog en het hoornvlies Het hoornvlies…

Lees meer »

Ooglaseren hoornvlies: SMILE techniek (ReLEx)

Inhoudsopgave: SMILE ooglaseren van het hoornvlies (dieptebehandeling): Inleiding bouw van het oog en het hoornvlies refractie afwijkingen overzicht refractiechirurgie behandelingen SMILE-techniek Procedure Indicaties Resultaten Risico’s Animatie film (zie einde van de folder) 1. Inleiding 1a. bouw van het oog en het hoornvlies Het hoornvlies (de cornea) is het glasheldere voorste deel van het oog, waardoor…

Lees meer »

Lensimplant: de Contactlensimplantatie (ICL)

Inhoudsopgave ICL: Inleiding Phake Intraoculaire Lensimplantatie (phakic-IOL, PIOL):  een kunstlensimplantatie bij patiënten die eigen lens nog hebben Voorste oogkamerlenzen: Artisan – Artiflex kunstlenzen (iris-gefixeerde lens) Achterste oogkamerlenzen: Intra-oculaire contactlens / implantable contactlens (ICL) De Intraoculaire contactlenzen (ICL) Lensdetails Indicaties en contraindicaties Kenmerken Resultaten Risico’s Animatiefilm 1. Inleiding 1a. Bouw van het oog In de volgende…

Lees meer »

Lensimplant: Phake intraoculaire lens, implanteerbare lens (Artisan, Artiflex)

Inhoudsopgave: Inleiding het oog overzicht refractieve chirurgie en de kosten Soorten kunstlensimplantaties ter vervanging van bril (phakic-IOL, intraoculaire lens) bij patienten die een eigen ooglens hebben Voorste oogkamer lens: kamerhoek-gesteunde lens (Acrysof phakic angle-supported IOL) voorste oogkamer lens: iris-gefixeerde lens (Artisan – Artiflex) Achterste oogkamer lens (ICL) Vooronderzoek en selectiecriteria De implanteerbare lens: de Artisan/Artiflex lens…

Lees meer »

Lensimplant: voor slechtzienden (low vision, vergrootglas in kunstlens)

Inhoudsopgave: Wat is slechtziendheid en Low Vision (LV) Wat is het netvlies en de gele vlek Aandoeningen die kunnen leiden tot low vision Wat is een Low vision lens (Scharioth SML) Onderzoek Werking van de lens Wat te verwachten veraf en dichtbij kijken leesvisus en leessnelheid nazorg Samenvatting Kosten 1. Wat is slechtziendheid en Low…

Lees meer »

Hoornvliesringen (Intacs), sneden (incisies) en Conductieve keratoplastiek

Inhoudsopgave Het oog Intrastromale corneale ringsegment (Intacs) indicaties voor ringsegmenten de operatie resultaten complicaties overige ringsegmenten Hoornvlieschirurgie: chirurgische sneden (incisies) in hoornvlies Hoornvlieschirurgie: de conductieve keratoplastiek Bioptics Animatiefilm 1. Het oog Het hoornvlies (cornea) is het voorste heldere deel van het oog. De lichtstralen worden door het hoornvlies en de lens gebroken waardoor een scherp beeld ontstaat op…

Lees meer »

Monovisie (1 oog lezen, 1 oog vertezien), Bioptics (combinatie behandeling)

Inhoudsopgave Wat is Monovisie Monovisie van nature aanwezig Monovisie bij contactlensgebruik Monovisie na refractie chirurgie Monovisie na een staaroperaties Monovisie bij scheelzien (dubbelbeelden) Bioptics (combinatie behandeling) Animatie / film 1. Wat is Monovisie 1a. Refractie afwijkingen Om scherp te zien is het nodig dat lichtstralen uit de buitenwereld precies op het netvlies van het oog…

Lees meer »

Refractie centra (lasercentra, implantlenzen)

Voor meer informatie over behandelingen voor het wegwerken van een brilsterkte –> zie folder overzicht refractiechirurgie  

Lees meer »

Refractie centrum: Rijnland ziekenhuis Leiderdorp en Alphen a/d Rijn

Voor meer informatie over behandelingsmethoden van refractie-afwijkingen –> zie folder overzicht refractiechirurgie refractie- of lasercentrum en speciale kunstlenzen –> zie  www.rijnzichtoogkliniek.nl Het geaffilieerde lasercentrum van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen a/d Rijn is Rijnzicht Oogkliniek in Oegstgeest. De refractiechirurg is drs. R. van der Pol (zie Rijnland ziekenhuis)

Lees meer »

Refractie centrum: Gelre ziekenhuizen + Deventer ziekenhuis

Voor meer informatie over behandelingsmethoden van refractie-afwijkingen –> zie folder refractiechirurgie refractie- of lasercentrum en speciale kunstlenzen –> zie  www.lasikcentrum.nl Het Gelre en Deventer ziekenhuis hebben een samenwerkingsverband om de kwaliteit en logistiek van oogheelkundige zorg te optimaliseren. De refractiechirurgische behandelingen vinden plaats in het Lasikcentrum te Boxtel. De refractiechirurgen zijn: voor Gelre ziekenhuizen: Drs….

Lees meer »

Refractie centrum: Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (Tilburg)

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) Tilburg heeft een nauw samenwerkingsverband met Lasik Centrum Oogkliniek in Boxtel (www.lasikcentrum.nl) Voor meer informatie over behandelingsmethoden van refractie-afwijkingen –> zie folder overzicht refractieve chirurgie refractie- of lasercentrum en speciale kunstlenzen –> zie  www.lasikcentrum.nl Refractiechirurgen oogarts Dr. O. Goslings en oogarts Dr. N.Bemelmans (beiden werkzaam in Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis Tilburg) Oog in oog met de…

Lees meer »

Refractie centrum: Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het Catharina ziekenhuis Eindhoven heeft een nauw samenwerkingsverband met Lasik Centrum Oogkliniek in Boxtel (www.lasikcentrum.nl) Voor meer informatie over behandelingsmethoden van refractie-afwijkingen –> zie folder overzicht refractieve chirurgie refractie- of lasercentrum en speciale kunstlenzen –> zie  www.lasikcentrum.nl Refractiechirurgen oogarts drs S.J. Bootsma oogarts drs. A. W. van Tol (beiden werkzaam in het Catharina ziekenhuis Eindhoven) Stappenplan Lasikcentrum…

Lees meer »

Tarieven overige ziekenhuizen

De tarieven van de overige oogcentra staan nog niet op de website vermeld. Hieraan wordt gewerkt.

Lees meer »

Tarieven Deventer Ziekenhuis

Tarieven (per 01-01-2022) Rijbewijskeuring Ooglid operaties (bovenooglidcorrectie) Laserbehandeling van het hoornvlies (ooglaseren) Kunstlensimplantaties (lens-implants) bij staaroperaties géén staar, maar wel speciale kunstlenzen (Artisan/Artiflex kunstlens vóór de eigen ooglens) géén staar, wel verwijderen van een heldere ooglens (clear lens extraction RLE, Prelex genoemd) 1. Rijbewijskeuring rijbewijskeuring: € 100,– euro (per 1 juli 2022), U krijgt een factuur mee tijdens…

Lees meer »

Cataract (Staar): aandoening + staaroperatie

Inhoudsopgave: Opbouw van het oog en de ooglens Wat is staar en hoe vaak komt het voor? Klachten van staar Oorzaken van staar en risicofactoren Soorten van staar Wanneer behandelen? Voorbereiding op de operatie De operatie (dagbehandeling, verdoving, operatietechniek) Type kunstlenzen waaruit gekozen kan worden Nazorg (leefregels) Problemen of complicaties tijdens en na staaroperaties Resultaten…

Lees meer »

Torische kunstlenzen bij staaroperaties (cylinder correctie)

Inhoudsopgave: torische / cilindrische kunstlenzen Inleiding (bouw van het oog, brekingsafwijking) Staaroperatie en verschillende kunstlenzen Soorten kunstlenzen met animatiefilm de monofocale kunstlens (standaard lens) de multifocale kunstlens (ReSTOR) de torische kunstlens wat is een cilinder of astigmatisme? de torische kunstlens De procedure Resultaten Samenvatting Verzekering, eigen bijdrage / onkosten Animatiefilm Overige specifieke folders (zie elders op website www.oogartsen.nl de originele folder over…

Lees meer »

Multifocale / EDOF kunstlenzen (zien zonder bril, staaroperaties)

Inhoudsopgave Multifocale kunstlens en EDOF lenzen: zien zonder bril Gerelateerde folders Refractie afwijkingen Verlies van accommodatie na verwijderen van eigen ooglens De operatie: het verwijderen van de heldere ooglens of  van een troebele lens (staar) Soorten kunstlenzen de standaard monofocale kunstlens de speciale kunstlenzen (presbyopie-corrigerende kunstlens (“zien zonder bril”) de multifocale kunstlens de EDOF kunstlens…

Lees meer »

Kunstlenzen: animatie verschillende kunstlenzen (engelstalig)

Inhoudsopgave Animatie (in Engels) over diverse kunstlenzen

Lees meer »

Nastaar (troebel lenszakje)

Inhoudsopgave Nastaar: Staaroperatie Lenszakje Wat is nastaar Klachten van nastaar Behandeling van nastaar Animatiefilm nastaar 1. Staaroperatie In deze tekeningen ziet u de bouw van het oog (doorsnede).   Bij een staaroperatie wordt de ooglens verwijderd. Hierna wordt de kunstlens  in het lenszakje van de oorspronkelijke lens geplaatst. De staaroperatie (incl. illustraties) wordt beschreven in…

Lees meer »

Vervangen eigen ooglens zonder staar (clear lens extraction CLE, RLE, Prelex)

Inhoudsopgave: Algemeen Hoe kan men een brilsterkte corrigeren? laserbehandeling van het hoornvlies of Artisan/Artiflex-implantatie verwijderen van de heldere, eigen ooglens –> clear lens extraction Clear lens extraction monofocale kunstlens torische kunstlens multifocale kunstlens (RLE, Prelex) Risico’s Kosten Animatiefilm 1. Algemeen In het oog worden lichtstralen gebroken door het hoornvlies en de ooglens. Hierdoor ontstaat bij…

Lees meer »

Staaroperatie: resultaten

Inhoudsopgave: Algemeen Waarom wordt een staaroperatie verricht? Verdeling in leeftijd en geslacht Indeling in groepen (patiënten met/zonder andere oogziekten). Resultaten (gezichtsscherpte) na een staaroperatie (12.000 operaties). Complicaties na een staaroperatie (12.000 operaties). Kans op na-staar na de operatie (12.000 operaties). Betrouwbaarheid van de kunstlensmetingen (biometrie). Overige specifieke folders (zie elders op website www.oogartsen.nl): de originele folder over staar en staaroperatie (met animatiefilms) → lees…

Lees meer »

Staaroperatie: complicaties en risicofactoren

Inhoudsopgave: Inleiding Nastaar (troebel lenszakje) Scheur in lenszakje (kapselscheur) en risicofactoren nauwe pupil, harde lens zwak lenszakje, verzwakte ophangbandjes (zonula) Achtergebleven lensresten (dropped nucleus) en Verplaatste kunstlens (dropped IOL) frequentie en oorzaken van een dropped nucleus verkeerd geplaatste kunstlens behandeling dropped nucleus Vocht onder de gele vlek (macula oedeem, CME) het netvlies en de gele vlek…

Lees meer »

Staaroperatie: verschoven kunstlens (subluxatie, decentratie, dislocatie, trilling)

Inhoudsopgave kunstlens-dislocatie: Inleiding staaroperatie lenszakje Verplaatsing van de eigen ooglens (luxatie) Verplaatsing van de kunstlens (decentratie, dislocatie, subluxatie) Verkeerde positie van kunstlens tijdens de staaroperatie Verkeerde positie van kunstlens ná de staaroperatie vroege kunstlens dislocatie late kunstlens dislocatie Klachten Behandeling en prognose: Artisan lens Trilling van de kunstlens (pseudo-phakodonesis) 1. Inleiding 1a. Bouw van het…

Lees meer »

Staaroperatie en laserbehandeling (bijlage)

Deze folder is een aanvulling op de originele staar folder. Het is verstandig eerst de staarfolder te lezen, en daarna onderstaande informati. Zie staarfolder. Cataractchirurgie is de meest voorkomende oogheelkundige operatie. Er zijn globaal 2 vormen: de tradionele staaroperatie die op dit moment verricht wordt: MCS (Manual Cataract Surgery of ook wel Phacoemulsification Cataract Surgery PCS)…

Lees meer »

Bouw en functie: oogzenuw en hersenzenuwen

Inhoudsopgave: Het netvlies en de oogzenuw het netvlies hoe reageert het netvlies op licht? de oogzenuw bloedvat voorziening De oogzenuwbanen en het hersencentrum De hersenzenuwen (craniale zenuwen) hersenzenuw II (n. opticus) hersenzenuw III (n oculomotorius) hersenzenuw IV, VI (trochlearis, abducens) Verdoving 1. Het netvlies en de oogzenuw 1a. Het netvlies Lichtstralen vallen, via de ooglens, door…

Lees meer »

Oogzenuw: afwijkingen van de oogzenuwkop (papil), overzicht

Inhoudsopgave: (mn bedoeld voor co-assistenten en (para)medici) Het verloop van de oogzenuw en de hersenbanen Afwijkingen van de papil (oogzenuwkop) en de oogzenuw: oogzenuwafwijkingen bij glaucoom (papilexcavatie) oogzenuw ontsteking (neuritis optica) bloedvatafsluiting in de oogzenuw (AION) druk op de oogzenuwbaan papil-oedeem (gezwollen oogzenuw) papil-atrofie (bleekheid van de oogzenuw) aangeboren afwijkingen: optic drusen, mergvlammen, optic pit, optic…

Lees meer »

Oogzenuw: opticusdrusen, optic disc drusen (op de papil)

Inhoudsopgave Het verloop van de oogzenuw en de hersenbanen De papil (de kop van de oogzenuw) De normale kop van de oogzenuw Afwijkingen van de papil (oogzenuwkop) en de oogzenuw Drusen op de papil / Optic Disc Drusen (ODD) / Optic Nerve Head Drusen (ONHD) Hoe vaak komt het voor? Klachten Behandeling Animatie film over…

Lees meer »

Oogzenuw: optic disc pit (optic pit)

Inhoudsopgave Oogzenuwafwijking optic pit De oogzenuw Wat is een optic disc pit (ODP) Epidemiologie Symptomen Risicofactor / complicatie Behandeling Prognose Associaties De oogzenuw Lichtstralen vallen, via de ooglens door het glasvocht op het netvlies (retina). In het netvlies liggen de kegeltjes en de staafjes (fotoreceptoren) die de lichtstralen opvangen. Onder invloed van de fotopigmenten in…

Lees meer »

Oogzenuw bleekheid (papil atrofie, bleke oogzenuw)

Inhoudsopgave oogzenuw atrofie: Doorsnede van het oog Bouw van de oogzenuwbaan (nervus opticus) Papilatrofie (bleekheid van de papil) Oorzaken en beloop witte oogzenuw Diagnostiek Symptomen Behandeling Prognose Animatiefilm 1. Doorsnede van het oog Onderstaande illustraties laten een doorsnede van het oog en een vooraanzicht van het netvlies zien. Het beeld dat in het oog gevormd…

Lees meer »

Oogzenuw infarct (bloedvat afsluiting, AION)

Inhoudsopgave Oogzenuwinfarct De oogzenuw Wat is een infarct van de oogzenuw (AION: anterieure ischemische opticoneuropathie)? Indeling oogzenuwinfarct de niet-arteritische AION (NAION): klassieke vorm de incipient niet-arteritische AION (incipient-NAION) de arteritische AION (AAION) Klachten van een AION klachten enkele getallen van gezichtsscherpte en gezichtsveld overige klachten (van de arteritische vorm van een AION) Ontstaanswijze (pathogenese: hoe ontstaat…

Lees meer »

Oogzenuw ontsteking (neuritis optica)

Inhoudsopgave Wat is de oogzenuw? Wat is een oogzenuwontsteking (neuritis optica) Klachten Onderzoeken Indeling van een neuritis optica Oorzaken geïsoleerde neuritis optica (onbekende oorzaak) demyeliniserende neuritis optica (geisoleerd of MS) para-infectieuze neuritis optica infectieuze neuritis optica niet-infectieuze neuritis optica Behandeling van een oogzenuwontsteking Prognose Recidief (herhalings) kans Animatie film 1. Wat is de oogzenuw? Aan…

Lees meer »

Oogzenuw zwelling (papil oedeem)

Inhoudsopgave: (mn bedoeld voor co-assistenten en (para)medici) Het verloop van de oogzenuw en de hersenbanen Afwijkingen van de papil (oogzenuwkop) en de oogzenuwkop Papiloedeem (gezwollen oogzenuw) Wat is papiloedeem De naamgeving Hoe ontstaat papiloedeem Oorzaken van papiloedeem Bij welke aandoening komt papiloedeem voor Animatiefilm (Engels) 1. Het verloop van de oogzenuw en de hersenbanen Lichtstralen vallen,…

Lees meer »

Oogkas: ziekte van Graves (schildklierziekte en oogafwijkingen)

Inhoudsopgave: Inleiding de schildklier oogafwijkingen bij schilklieraandoeningen Oogafwijkingen (Graves’ orbitopathie) Ontstaanswijze van de oogheelkundige afwijkingen Verschijnselen / Klachten algemeen oogheelkundig Het stellen van de diagnose Indeling van Graves orbitopathie Activiteit van de aandoening Behandeling algemeen behandeling bij oogheelkundige afwijkingen Operaties orbita-decompressies (oogkas operatie) oogspier operatie ooglid operatie Prognose Patiëntenvereniging 1. Inleiding 1a. De werking van…

Lees meer »

Oogkas: ontsteking / orbitale cellulitis

Deze informatie bevat zie folder elders, klik op deze knop

Lees meer »

Oogkas: (pre)septale cellulitis, pseudotumor (idiopathische orbitale inflammatie), gezwellen

Inhoudsopgave Anatomie oogkas (orbita) Verschijnselen Indeling aandoeningen van de oogkas schildklieraandoening (de ziekte van Graves), Infecties ontstekingsziekten (pseudotumor of het idiopathische orbitale inflammatie syndroom) bloedvat-afwijkingen, cysten, tumoren Infecties: preseptale cellulitis en cellulitis orbitae Ontstekingsziekten: pseudotumor of Idiopatische orbitale inflammatie) Bloedvat-afwijkingen (malformaties) Cysten Tumoren (orbita lymfoom) Prolaberende traanklier 1. Anatomie Oogkas (orbita) Het oog bevindt zich…

Lees meer »

Hersenzenuw uitval /verlamming (n II): opticus- hersenbanen, gezichtsvelduitval

Inhoudsopgave: Bouw en Functie van de oogzenuw en de hersenbanen Afwijkingen van de papil (oogzenuwkop) en de oogzenuw Afwijkingen bij de kruising van de banen (chiasma opticum) Afwijkingen van de hersenbanen (van oogzenuw) en ziencentrum afwijkingen in tractus opticus afwijkingen in de radiatio optica afwijkingen in het ziencentrum van de hersenen (de occipitale cortex) afwijkingen in…

Lees meer »

Hersenzenuw uitval / verlamming (n III, IV, VI): oogspieren, oogbewegingen

Inhoudsopgave: Oogspieren en de Oogbewegingen Aansturing van de oogspieren door hersenzenuwen III, IV en VI Verlamming van hersenzenuw III (nervus oculomotorius) Verlamming van hersenzenuw IV (nervus trochlearis) Verlamming van hersenzenuw VI (nervus abducens) Verlamming van de overige hersenzenuwen hersenzenuw II (nervus opticus, de oogzenuw) hersenzenuw V (nervus ophthalmicus, de gevoelszenuw) hersenzenuw VII (nervus facialis), de gelaatszenuw)…

Lees meer »

Hersenzenuw uitval / verlamming (n V): de gevoelszenuw van het gelaat

Opbouw De nervus trigeminus, of de drielingzenuw, is de 5e van de 12 hersenzenuwen. Deze zenuw zorgt vooral voor het gevoel van het gelaat (gevoelszenuw). De 5e hersenzenuw is de gevoelszenuw van het gelaat. Wij hebben 2 hersenzenuwen V, de één voor de rechterhelft van het gelaat en de ander voor de linkerhelft van het…

Lees meer »

Hersenzenuw uitval / verlamming (n VII): aangezichtsverlamming / facialisparese (gelaatszenuw)

Inhoudsopgave aangezichtsverlamming of facialis parese: Inleiding Klachten Beloop van de zenuw en de locatie van de aandoening Oorzaken Onderzoek Behandelingen 1. Inleiding De zevende hersenzenuw (VII) of nervus facialis is een gemengde zenuw van het aangezicht met a) gevoelszenuwen (bijv informatie van de smaak van het voorste 2/3 deel van de tong) en met name…

Lees meer »

Verwijderen van oog (enucleatie, evisceratie) en Kunstoog (oogprothese)

Inhoudsopgave Oogverwijderen en prothese: Inleiding Operatietechnieken Enucleatie: verwijderen van het volledige oog Evisceratie: verwijderen van de inhoud van het oog Exenteratio Een oogprothese Voorbereiding en vervolg Het omgaan met de oogprothese Problemen met de oogprothese en aanvullende operaties een tekort aan weefsel in de holte een prothese die eruit valt laagstand van het onderooglid laagstand…

Lees meer »

Myasthenia Gravis, Apraxie

Inhoudsopgave: deze folder is primair bedoeld voor co-assistenten en (para)medici Cellulitis Myasthenia Gravis Ooglid apraxie (onvermogen oogleden te openen of te sluiten) 1. Cellulitis Bij rode, fors gezwollen oogleden rondom het oog kan er sprake zijn van een preseptale of orbitale cellulitis. Deze folder staat elders op de website beschreven → zie folder preseptale en orbitale cellulitis 2. Myasthenia Gravis…

Lees meer »

Cornea topografie (hoornvliesscan)

Inhoudsopgave: Inleiding: wat is corneatopografie / cornea tomografie Voorbeelden van topogrammen doorsnede door voorste deel van het oog dmv Scheimflug een normaal hoornvlies astigmatisme (cylindrische vorm van hoornvlies) keratoconus Inleiding: wat is cornea topografie / cornea tomografie Het hoornvlies of cornea is het voorste heldere deel van het oog. De bouw van het oog ziet…

Lees meer »

Echo onderzoek (B-scan)

Inhoudsopgave: Inleiding Het onderzoek Wanneer een echo? Voorbeelden van echo’s normaal oog glasvochtbloeding gezwel achter in het oog (melanoom) netvliesloslating netvliesgaatje zonder netvliesloslating diabetes mellitus 1. Inleiding Meestal kan de oogarts met een lampje het binnenste gedeelte van het oog bekijken, bijv het glasvocht, netvlies en vaatvlies. Dit wordt oogspiegelen of funduscopie genoemd. Echter soms…

Lees meer »

Electrodiagnostiek: ERG, EOG, VEP

Inhoudsopgave: Algemeen: electrische signalen in het oog Electroretinografie (ERG) Electro-oculografie (EOG) Visually Evoked Potentials (VEP) 1. Algemeen: elektrische signalen in het oog Het beeld komt uiteindelijk terecht op het netvlies (het centrale deel ervan wordt de macula of gele vlek genoemd). In het netvlies zitten de fotoreceptoren (kegeltjes en staafjes). Bij het zien worden elektrische…

Lees meer »

Kleurenzien en blindheid (onderzoek)

ga naar kleurenzien / blindheid

Lees meer »

Kunstlens meting (biometrie)

Inhoudsopgave: Algemeen Voorbereidingen Het onderzoek van een kunstlensmeting zelf: IOL master ultrasonografie corneatopografie Verwachtingen De betrouwbaarheid van de kunstlensmetingen 1.Algemeen Wanneer de oogarts in het oog staar (cataract) ontdekt, betekent dit dat de lens troebel geworden is. Tijdens een staaroperatie wordt de eigen ooglens verwijderd. Er moet dan een kunstlens teruggeplaatst worden. De ooglens wordt soms…

Lees meer »

Low vision (hulpmiddelen voor slechtzienden)

Inhoudsopgave: Slechtziendheid Oorzaken van slechtziendheid Low vision spreekuur Hulpmiddelen Loepen (handloep) en leesglazen Loeplampen (statief) Loepbrillen Telescoopbrillen TV loepen / beeldschermloep Filterbrillen Nieuwe ontwikkelingen Vergoeding Doel van hulpmiddelen Andere voorzieningen 1. Slechtziendheid Als gewone glazen, contactlenzen of implantaatlenzen geen goed zicht meer geven, wordt er gezegd dat U een lage visus (=gezichtsscherpte) heeft. Dit heet…

Lees meer »

Fluorescentie angiografie (FAG; kleurstoffoto), ICG

Inhoudsopgave: Fluorescentie angiografie (FAG) wat is fluorescentie angiografie (FAG)? waarom wordt fluorescentie angiografie (FAG) verricht? meest voorkomende oogziekten om een FAG te maken. het onderzoek zelf. bijverschijnselen en risico’s van fluorescentie angiografie? voorbeelden van afwijkende FAG’s Animatiefilm FAG Fundus autofluorescentie (FAF) ICG onderzoek 1. Fluorescentie angiografie (FAG)  1a. Wat is fluorescentie angiografie (FAG)? De oogarts…

Lees meer »

Gezichtsvermogen, gezichtsscherpte (visus), contrast en strooilicht meten

Inhoudsopgave: De folder is verplaatst De visuele functie: het meten van de gezichtsscherpte (visus) en contrast, letterkaart ed → lees verder De visuele functie: strooilicht en lichtverstrooiing, glare → lees verder  

Lees meer »

Gezichtsveldonderzoek (GVO), FDT, GDx

Inhoudsopgave: De gezichtsscherpte (visus) Het gezichtsveld Het gezichtsveldonderzoek Oogziekten met afwijkende gezichtsvelden Voorbeelden van afwijkende gezichtsvelden Overige onderzoeken: GdX, HFA, OCT-scan, FDT In de oogheelkunde wordt onderscheid gemaakt in: – de gezichtsscherpte (visus of het centrale zien) en – het gezichtsveld (het omgevingszien of het perifere zien). 1. De gezichtsscherpte (visus) De gezichtsscherpte is belangrijk…

Lees meer »

Oogdruk meting (tonometrie)

Inhoudsopgave: Oogdrukmeting, oogboldrukmeting Inleiding oogdruk Dagcurve (de waarde van de oogdruk gedurende de dag) Verschillende manieren van oogdrukmeting (tonometrie) de applanatie tonometrie de non-contact tonometrie (luchtpuf methode) de tonopen 1. Inleiding oogdruk Bij vrijwel elke patiënt wordt op de poli een oogdrukmeting verricht.   Elk oog heeft een bepaalde spanning, hetgeen de oogdruk wordt genoemd. Indien…

Lees meer »

Optical Coherence Tomography (OCT: netvlies-scan, hoornvlies-scan)

Inhoudsopgave netvliesscan: Werking van het apparaat Toepassingen OCTscan Het netvlies (voorbeelden) macula-gat macula oedeem macula pucker macula degeneratie De oogzenuw OCT scan van het voorste deel van het oog, hoornvlies / cornea Het onderzoek Animatiefilm 1. Werking van het apparaat Optical Coherence tomography (OCT) is een beeldvormende techniek die hoge-resolutie beelden kan maken van structuren van…

Lees meer »

Orthoptie: onderzoek en behandelingen (oogstand)

Inhoudsopgave: Het orthoptisch onderzoek oogstand oogbewegingen samenzien (binoculair zien) gezichtsscherpte en brilsterkte oogonderzoek (fundoscopie) Behandelingsvormen door een orthoptist het geven van een bril occlusie (afplakken met een pleister) oogdruppels prisma oogspieroefeningen oogspieroperatie (scheelziensoperatie) een combinatie behandeling I. Het orthoptisch onderzoek Orthoptie wil zeggen “recht kijken”. Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een…

Lees meer »

Algemeen overzicht: Brilsterkte / refractie-afwijkingen / brekingsafwijkingen

Inhoudsopgave: Het normale oog (zonder brekingsafwijking) Wat zijn refractie-afwijkingen (brekingsafwijkingen waarvoor bril nodig is)? Vormen van refractie-afwijkingen Klinische beeld Prevalentie van refractie-afwijkingen (hoe vaak komt het voor) Veranderingen van de refractie (brilsterkte) in de loop van het leven emmetropisatie (kinderleeftijd) op oudere leeftijd verandering van de refractie in de loop der jaren verandering van de…

Lees meer »

Bijziendheid (myopie): min / negatieve glazen

Inhoudsopgave Bijziendheid: Het normale oog (zonder brekingsafwijking) Wat zijn refractie-afwijkingen? Wat is bijziendheid (myopie)? Indeling myopie fysiologische myopie (schoolmyopie, enkelvoudige myopie) pathologische of degeneratieve myopie Wanneer ontwikkelt zich de myopie? Prevalentie: hoe vaak komt myopie voor in de bevolking Klachten van bijziendheid (myopie) Behandeling van bijziendheid (myopie) Oogheelkundige afwijkingen / risico’s bij myopie Oorzaken en preventie…

Lees meer »

Verziendheid (hypermetropie): plus / positieve glazen

Inhoudsopgave Verziendheid: Het normale oog (zonder brekingsafwijking) Wat zijn refractie-afwijkingen? Wat is verziendheid (hypermetropie)? Klachten van verziendheid (hypermetropie) jonge leeftijd oudere leeftijd Prevalentie: hoe vaak komt verziendheid voor in de bevolking Verandering van de verziendheid in de loop van het leven Speciale vormen van hypermetropie pasgeborenen afakie (geen eigen ooglens) Correcties van verziendheid (hypermetropie) Animatie /…

Lees meer »

Cilindrische afwijking (astigmatisme)

Inhoudsopgave Cylinder Het normale oog (zonder brekingsafwijking) Wat zijn refractie-afwijkingen? Wat is een cilindrische afwijking (astigmatisme)? Soorten astigmatisme Gecombineerde brekingsafwijkingen Correcties van astigmatisme bril of contactlenzen laserbehandelingen chirurgisch / operatie Prevalentie: hoe vaak komt myopie voor in de bevolking? Verandering van de myopie (bijziendheid) in de loop van het leven Animatie / film 1. Het…

Lees meer »

Ouderdomsverziendheid (presbyopie, accommodatie): leesbril

Inhoudsopgave: Het normale oog Refractie of brekings-afwijkingen Accommodatie Het accommodatievermogen van de ooglens per leeftijdscategorie Wat is Ouderdomsverziendheid (presbyopie) Correctie van presbyopie (ouderdomsverziendheid) een leesbril contactlenzen refractiechirurgie: refractieve lensexchange (RLE) presbyopic-LASIK monovision strategie Monovision / Monovisie Animatie / film 1. Het normale oog Lichtstralen vallen het oog binnen via het hoornvlies (het voorste, doorzichtige deel…

Lees meer »

Verschil in refractie-afwijkingen (brilsterkte) tussen beide ogen (anisometropie)

Inhoudsopgave: Het normale oog (zonder brekingsafwijking) Wat zijn refractie-afwijkingen? Anisometropie (verschil in brilsterkte tussen beide ogen) indeling amblyopigene anisometropie risico op een lui oog Een aniseiconie (verschil in beeldgrootte) bril contactlenzen overige: refractieve chirurgie Behandeling Animatiefilm 1. Het normale oog (zonder brekingsafwijking) De lichtstralen of beelden worden op het netvlies geprojecteerd via het hoornvlies en…

Lees meer »

Wisselende (veranderende) / toenemende refractie-afwijkingen

Inhoudsopgave: Het normale oog (zonder brekingsafwijking) Wat zijn refractie-afwijkingen? Wat zijn wisselende of veranderende refractie-afwijkingen Oorzaken van wisselende of veranderende refractie-afwijkingen Oorzaken van toenemende bijziendheid, verziendheid en cilindrische afwijking) Een voorbeeld van een verplaatste ooglens, waardoor een veranderende refractie Animatiefilm 1. Het normale oog (zonder brekingsafwijking) De lichtstralen of beelden worden op het netvlies geprojecteerd…

Lees meer »

Vergoedingen zorgverzekeraars van brillen / contactlenzen

Voor deze informatie verlaat u deze website. lees verder: vergoeding door zorgverzekeraars van brillen/contactlenzen

Lees meer »

Rest groep: Brekingsafwijkingen (Aberraties)

Inhoudopgave: Het hoornvlies en de ooglens Verschillende aberraties Verschillende orden (profielen): de lage en hoge orde afwijkingen De lokalisatie / plaats De kleur: monochromatisch of chromatisch Kunstlenzen bij staaroperaties: sferische of asferische kunstlenzen Deze folder is een aanvulling op de folder “algemene brekingsafwijkingen” en gaat over de mate (rangorde) van refractie-afwijkingen (brekingsafwijkingen). Gerelateerde folders zijn:…

Lees meer »

Laserbehandeling: Algemene aspecten

Inhoudsopgave: Wat is laser? Soorten lasers argon, YAG, Excimer Femtosecond laser Netvlieslaser Femtosecond laser Laserbehandeling van oogziekten De voordelen van een laserbehandeling wat mag u van de behandeling verwachten? de behandeling zelf 1. Wat is Laser? Het woord laser is de Engelse afkorting van “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. Een laser is te…

Lees meer »

Laserbehandeling: Diabetes (suikerziekte)

Inhoudsopgave: Wat is laser Diabetes mellitus (suikerziekte) en het oog Laserbehandeling bij diabetes mellitus Focale laserbehandeling bij diabetische maculopathie bij andere bloedvatafwijkingen Panretinale laserbehandeling bij (pre-)proliferatieve DRP Effect van de laserbehandeling Doelstelling en verwachtingen Enkele cijfers en richtlijnen bij diabetisch macula-oedeem Overige behandelingen: injecties in het oog met medicamenten Animatiefilm 1. Wat is Laser Het…

Lees meer »

Laserbehandeling: Glaucoom (hoge oogdruk)

Inhoudsopgave: Inleiding Wat is laser Wat is glaucoom Voorbereiding op de behandeling Laserbehandelingen van glaucoom LTP bij een open kamerhoek glaucoom: de ALT en de SLT laser-iridotomie bij een gesloten kamerhoek glaucoom lasersuturolyse na een glaucoomoperatie transsclerale cyclophotocoagulatie Animatiefilm 1. Inleiding Deze folder gaat over de laserbehandelingen bij glaucoom Voor informatie over glaucoom (beschrijving, indeling, klachten…

Lees meer »

Laserbehandeling: Glasvochttroebelingen (floaterlaser, vitreolyse)

Inhoudsopgave floatervitreolyse Inleiding Behandeling: floater vitreolyse Risico’s en bijwerkingen Animatiefilm 1. Inleiding Het glasvocht bestaat ui een heldere substantie tussen de lens en het netvlies die het oog opvult. Van het volume van oog bestaat 80% uit glasvocht. Glasvocht bestaat met name uit water waardoor heen collageen vezels lopen (een soort transparante gelei). Op jonge…

Lees meer »

Laserbehandeling: Nastaar

Inhoudsopgave: Algemeen Wat is na-staar Wat betekent “Laser” Laserbehandeling van na-staar Hoe vaak komt na-staar voor Oorzaken van na-staar Risico’s Animatiefilm 1. Algemeen * voor folder over Staar en Staaroperatie   → folder staar en operatie * voor informatie over een laserbehandeling in het algemeen → folder algemene laser 2. Wat is Na-staar De eigen lens bevindt zich in een…

Lees meer »

Laserbehandeling: Netvliesscheurtjes (retinadefecten)

Inhoudsopgave: Laseren netvlies: Wat is laser? Hoe ontstaan gaatjes in het netvlies (netvliesscheur of netvliesdefect) Laser van het netvlies Wel of géén laserbehandeling nodig? De behandeling laser van netvlies Animatiefilm 1. Wat is Laser? Het woord laser is de Engelse afkorting van “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. Een laser zendt een heel dunne,…

Lees meer »

Laserbehandeling: Refractie chirurgie (lasercentrum) -> zien zonder bril

Refractiechirurgie is een medische specialisatie die zich toelegt op de behandeling van brekingsafwijkingen (brilsterkte) van het oog. Dit wordt elders beschreven, zie in het hoofdmenu bij “Refractie chirurgie“. –> lees meer

Lees meer »

Contactlenzen: inleiding, soorten lenzen en draagwijze

Inhoudsopgave: Brekingsafwijkingen Correcties van refractieafwijkingen Soorten contactlenzen type lenzen en materiaal soort: RGP (vormstabiele) en zachte lenzen vervanging van lenzen: disposable (wegwerplens) en re-usable (herbruikbare lenzen) draagwijze / schema: daily wear, extended wear, flexible wear, permenant wear materiaalsoort: hydrogel en siliconen-hydrogel lenzen combinaties Contactlenzen: medische reden cornea-erosie (hoornvliesbeschadiging) droge ogen Contactlenzen: cosmetische reden Wanneer contactlenzen bij…

Lees meer »

Harde lenzen (vormstabiele / RGP lenzen)

Inhoudsopgave: Algemene informatie RGP-contactlenzen: vormstabiele (harde) contactlenzen Complicaties bij RGP-lenzen De eigenschappen van een vormstabiele lens Wanneer contactlenzen bij kinderen RGP-lenzen en kinderen Animatiefilm 1. Algemene informatie over: a)  type lenzen b)  draagwijzen (maandlenzen, daglenzen ed) c)  materiaalsoorten                →  zie folder “Inleiding contactlenzen” 2. RGP- contactlenzen (Rigid Gas-Permeable lens) 2a. Wat is een RPG lens De…

Lees meer »

Zachte Contactlenzen

Inhoudsopgave: Inleiding Materiaal zachte contactlenzen Type zachte lenzen Eigenschappen: vóór- en nadelen Wanneer contactlenzen bij kinderen? Animatiefilm 1. Inleiding Globaal kan gezegd worden dat er twee soorten contactlenzen zijn: Zachte contactlenzen Vormstabiele lenzen (de “harde zuurstofdoorlatende” of RGP-contactlens)      (bron: BSL praktijkatlas) Voor details over: –  type lenzen – draagwijze – materiaalsoorten  –> zie folder Inleiding Tegenwoordig zijn beide…

Lees meer »

Hybride contactlenzen

Een hybride lens is een combinatie van een zachte met vormstabiele lens. Het centrale deel van de lens is vormstabiel en heeft dezelfde optische kwaliteiten als een normale vormstabiele lens. Om dit ‘harde’ gedeelte van de lens zit een zachte rand die zorgt voor het comfort van een zachte lens. Hybride lenzen voor het gezonde…

Lees meer »

Contactlenzen: problemen en complicaties

Inhoudsopgave Contactlenzen: problemen en complicaties: Algemeen Vuiltje onder de lens Aanslag op de lens Stukje van de lens Droge ogen Ontsteking Toxische reactie Allergische reactie Neovascularisatie (vaatnieuwvorming op het hoornvlies) Giant papillaire conjuncitivitis (GPC) Ptosis (laagstand bovenooglid) Talgklierdysfunctie 1. Algemeen Voor informatie over: a) type lenzen b) draagwijze c) materiaalsoorten → zie folder Inleiding contactlenzen 2. Vuiltje…

Lees meer »

Contactlenzen: verzorging en praktijktips

Inhoudsopgave: Algemeen Waarom is het goed reinigen van een lens belangrijk? Onderhoud van contactlenzen: praktijktips Vloeistoffen Reinigen van lenzen Desinfectie / Micro-organismen Animatie 1. Algemeen Het oog reinigt zichzelf op een natuurlijke wijze via de knipperbeweging van de oogleden en het traanvocht. De contactlenzen trekken echter vuil aan. Daarom moeten alle contactlenzen goed verzorgd worden….

Lees meer »

Keratoconus lenzen

Inhoudsopgave: Wat is een keratoconus Correctie mogelijkheden bij een keratoconus bril of zachte lens zachte keratoconuslenzen vormstabiele lenzen (“harde zuurstof doorlatende lenzen”) keratoconus vormstabiele lenzen keratoconus lenzen ‘piggy-back’-systeem sclerale lenzen mini-sclerale lenzen Hoornvlies transplantatie 1. Wat is een keratoconus Keratoconus is een afwijking aan het hoornvlies, waarbij het hoornvlies geen ronde vorm heeft maar een…

Lees meer »

Nachtlens (ortho K-lens)

Inhoudsopgave De nachtlens Het dragen van de nachtlens Animatiefilm 1. De nachtlens Een lens die het afgelopen jaar veel publiciteit heeft gekregen is de nachtlens. De lens ontleent zijn naam aan het feit dat deze vaak ’s nachts gedragen wordt. De officiële naam van het aanmeten van deze lenzen is orthokeratologie. Door het speciale ontwerp…

Lees meer »

Bandage lenzen

Inhoudsopgave (gebruik van bandage lenzen of verbandlenzen): Wanneer worden bandagelenzen gebruikt? Hoornvlies beschadiging (cornea erosie) Blaarvorming op het hoornvlies (bulleuze keratopathie) Verkeerde stand wimpers (trichiasis) Uitdroging Glaucoom operatie Trauma (cornea perforatie) Animatie 1. Wanneer worden bandage lenzen gebruikt? Bandage lenzen zijn zachte lenzen die gebruikt worden voor de behandeling van bepaalde hoornvlies afwijkingen. Het hoornvlies…

Lees meer »

Bifocale/multifocale lenzen

Inhoudsopgave: Bifocale of multifocale contactlens Animatiefilm 1. Bifocale of multifocale contactlens Een bifocale of multifocale bril is bij velen bekend: deze heeft glazen die zowel vertesterkte (bijziendheid, verziendheid) als leessterkte (ouderdomsverziendheid) corrigeren. Ook in een contactlens kan dit gerealiseerd worden! Het aanmeten van vormstabiele bifocale of multifocale lenzen geeft vaak goede resultaten. Dat komt omdat…

Lees meer »

Gekleurde lenzen

Inhoudsopgave: Inleiding Reden voor toepassen gekleurde lenzen Animatiefilm gekleurde contactlens 1. Inleiding Voor de folder over contactlenzen –> lees verder 2. Reden voor toepassen gekleurde lenzen Er zijn verschillende redenen voor het toepassen van gekleurde lenzen. a) gemak: Tegenwoordig heeft elke zachte lens een hele lichte tint; hierdoor is de lens makkelijker herkenbaar in heldere…

Lees meer »

Diabetes (suikerziekte): algemene folder / overzicht

zie folder Diabetes hoofdfolder / overzicht

Lees meer »

Diabetes (suikerziekte): indeling type 1-2, klachten en lichamelijke complicaties

Inhoudsopgave: Indeling Diabetes mellitus (DM) of suikerziekte: type 1-2 wat is suikerziekte DM type 1 DM type 2 Effecten van diabetes op lichamelijke processen invloed op suikerstofwisseling invloed op vetstofwisseling invloed op eiwitstofwisseling invloed op de andere stofjes in de cel (electrolytenhuishouding) Klachten hyper hypo Complicaties Aantasting van afwijkingen van grote, middelgrote en kleine bloedvaten. Aantasting van…

Lees meer »

Diabetes (suikerziekte): indeling netvliesafwijkingen

Inhoudsopgave: Oogproblemen en hoe vaak komen netvliesafwijkingen (DRP) voor Indeling en pathogenese van diabetische retinopathie (DRP) Géén netvliesafwijkingen (DRP ) Niet-proliferatieve DRP (NP-DRP) geringe NP-DRP matige NP-DRP ernstige NP-DRP Proliferatieve DRP (PDRP) niet-high risk PDRP high risk PDRP ernstige PDRP Diabetische maculopathie (netvliesafwijkingen in gele vlek) Animatiefilm Raadpleeg evt andere folders over diabetes overzichtsfolder (hoofdfolder) over suikerziekte…

Lees meer »

Diabetes (suikerziekte): wanneer en hoe vaak oogcontrole en risicofactoren

Inhoudsopgave: Waarom oogonderzoek Wanneer eerste oogcontrole/screening? volwassenen met DM type 1 of  2diabetes type 1 zwangerschap kinderen uitzonderingen Hoe vaak is een oogcontrole nodig? in het algemeen: herhaling van screeningsinterval kinderen wanneer is een extra controle nodig? Risicofactoren voor het krijgen van netvliesproblemen belangrijkste risicofactoren voor diabetische retinopathie (DRP): duur-instelling diabetes, zwangerschap, hoge bloedruk, puberteit…

Lees meer »

Diabetes (suikerziekte): behandelingen (overzicht)

Inhoudsopgave: Inleiding Algemene therapie van de suikerziekte zelf niet-medicamenteuze adviezen behandeling van lichamelijke risicofactoren medicamenteuze therapie: streefwaarden bloedglucosewaarden bijzondere situatie: de glycemische controle (suiker-instelling) en netvliesafwijkingen behandeling van voetproblemen zwangerschap en DM Oogheelkundige preventie: screening (oogcontrole) Oogheelkundige behandelingen Geen behandeling nodig Laserbehandelingen: raster laserbehandeling: de focale of grid laserbehandeling panretinale (scatter) laserbehandeling Injecties met medicijnen in het oog…

Lees meer »

Diabetes (suikerziekte): fotogalerij oogafwijkingen

Alle foto’s zijn afkomstig van patiënten uit het Oogcentrum Deventer ziekenhuis. Hierop zit een copyright Raadpleeg evt andere folders over diabetes overzichtsfolder over suikerziekte en oogafwijkingen → zie folder diabetes laserbehandelingen bij diabetes  →  lees verder overzicht van behandelingen (algemeen, oogheelkundig) →  lees verder vele netvliesfoto’s van de verschillende stadia van DRP → deze folder de classificatie/indeling van diabetes en netvliesafwijkingen (DRP) →  lees verder algemene…

Lees meer »

Contact

Menu Het oog Glasvocht-Netvlies Hoornvlies-Slijmvlies Oogleden Overige oogziekten Refractiechirurgie (zonder bril) Ooglens: staar Zenuwen-Oogkas Onderzoeken Brilsterkte Laserbehandelingen Contactlenzen Diabetes Oogzorg Menu Het oog Glasvocht-Netvlies Hoornvlies-Slijmvlies Oogleden Overige oogziekten Refractiechirurgie (zonder bril) Ooglens: staar Zenuwen-Oogkas Onderzoeken Brilsterkte Laserbehandelingen Contactlenzen Diabetes Oogzorg Contactgegevens Voor adressen en telefoonnummers → klik op het betreffende ziekenhuis voor meer informatie Deventer ziekenhuis (Deventer)…

Lees meer »

Privacy en disclaimer

Inhoudsopgave: Copyrights Disclaimer Copyrights De informatie op deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website (zie contactformulier). De informatie is van toepassing…

Lees meer »

Informatie over oogziekten, oogaandoeningen, oogoperaties

Oogartsen.nl is samengesteld door diverse Oogheelkundige afdelingen, behorende tot de groep “Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ)” in Nederland. Het oog Glasvocht-Netvlies Hoornvlies-Slijmvlies Oogleden Overige oogziekten Refractiechirurgie (zonder bril) Ooglens: staar Zenuwen-Oogkas Onderzoeken Brilsterkte Laserbehandelingen Contactlenzen De website www.oogartsen.nl is samengesteld door diverse Oogheelkundige afdelingen, behorende tot de groep “Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ)” in Nederland. Deze klinieken hebben een…

Lees meer »
error: Niets van deze website mag worden gekopieerd
Scroll naar boven